7 สัปดาห์แห่งการเรียนรู้จากคณาจารย์ตัวจริงต่อยอดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ

7 สัปดาห์แห่งการเรียนรู้จากคณาจารย์ตัวจริงต่อยอดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ

7 สัปดาห์แห่งการเรียนรู้จากคณาจารย์ตัวจริงต่อยอดการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ

แม้ “เงิน หรือ ต้นทุน” จะถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดย ง่ายหากคุณได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการลงทุนที่คุณสนใจ ก็จะช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างถูกทาง และเข้าใกล้ความสำเร็จได้

พบกับ 7 สัปดาห์ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ เรียนรู้ และรับคำแนะนำจากวิทยากรและคณาจารย์แถวหน้าของประเทศ ตลอดหลักสูตร 

ศาสตร์และศิลป์ในการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างครบถ้วนและถูกต้อง จากประสบการณ์ของคณาจารย์ที่สร้างผลลัพธ์และปูพื้นฐานใหกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาแล้วมากกว่า 1,000 คน 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร
1.กระแสและแนวโน้ม
2.ออกแบบและก่อสร้าง
3.การขายและการตลาด
4.บริหารต้นทุนและการกู้ยืม
และอื่นๆอีกมากมาย..

Silpakorn University Real Estate รุ่น 13 11 พ.ค. – 22 มิ.ย. 67 09:00 – 16:30 น.
โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ

#panpho #sure #SilpakornRealEstate #นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก รวบรัดประหยัดเวลาในการทำอสังหาริมทรัพย์

ในหลักสูตร นี้มีเคล็ดลับ วิธีคิด และเครื่องมือต่างๆ อย่างมากมาย ในการสอนวิธีการทำอสังหาริมทรัพย์ ทั้งเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย และโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ คุณสามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

คุณจะได้เรียนรู้และศึกษาการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างครบถ้วนและถูกต้อง สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ จากทีมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์แถวหน้าของประเทศ

สร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยมิตรภาพและสายสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมรุ่นหลากหลายสายงานอาชีพ และ ทีมคณาจารย์ระดับแถวหน้าของประเทศ ที่จะคอยส่งเสริมและสนับสนุนคุณไปสู่เป้าหมาย พร้อมสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของคุณและขยายพื้นที่แห่งการส่งต่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ภารกิจของเราคือ ยกระดับชีวิตผู้คนด้วยความรู้คุณภาพ ผ่านประสบการณ์สัมมนาจากสุดยอดนักพูด เจ้าของธุรกิจ และนักสร้างแรงบันดาลใจแถวหน้า เพื่อสร้างผลัพธ์ด้านธุรกิจ ชีวิต และการเงินให้แก่ผู้คน

- PAN PHO TEAM.

บริษัทสัมมนาความรู้เพื่อความสำเร็จอันดับ 1 ของไทย

7 สัปดาห์ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นนักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพ ด้วยวิธีคิดและหลักการที่พิสูจน์มาแล้วว่าประสบความสำเร็จได้จริง!

7 สัปดาห์ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นนักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพ ด้วยวิธีคิดและหลักการที่พิสูจน์มาแล้วว่าประสบความสำเร็จได้จริง!

7 สัปดาห์ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นนักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพ ด้วยวิธีคิดและหลักการที่พิสูจน์มาแล้วว่าประสบความสำเร็จได้จริง!

7 สัปดาห์ที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นนักพัฒนาอสังหาฯ มืออาชีพ ด้วยวิธีคิดและหลักการที่พิสูจน์มาแล้วว่าประสบความสำเร็จได้จริง!

ในตลอดทั้งหลักสูตร คุณจะได้ค้นพบหลักการ เคล็ดลับ วิธีคิด และเครื่องมือต่างๆ ในการนำพาตัวคุณไปสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยเรียนรู้จากคณาจารย์ นักพูด ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าของโครงการ

ในตลอดสัปดาห์นี้คุณจะเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ทางการเงินในการบริหารทรัพย์สินของโครงการด้วยการเข้าใจหลักการการเงิน การบริหารการเงินเบื้องต้น และการจัดการทรัพย์สินของโครงการเพิ่มมูลค่า พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร
1. กระแสและแนวโน้ม
2. ออกแบบและก่อสร้าง
3. การขายและการตลาด
4. บริหารต้นทุนและการกู้ยืม
และอื่นๆอีกมากมาย..

Silpakorn University Real Estate รุ่น 13 11 พ.ค. – 22 มิ.ย. 67 09:00 – 16:30 น.
โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ

#panpho #sure #SilpakornRealEstate #นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

ภารกิจของเราคือ ยกระดับชีวิตผู้คนด้วยความรู้คุณภาพ ผ่านประสบการณ์สัมมนาจากสุดยอดนักพูด เจ้าของธุรกิจ และนักสร้างแรงบันดาลใจแถวหน้า เพื่อสร้างผลัพธ์ด้านธุรกิจ ชีวิต และการเงินให้แก่ผู้คน

- PAN PHO TEAM.

บริษัทสัมมนาความรู้เพื่อความสำเร็จอันดับ 1 ของไทย

เริ่มต้นโครงการอสังหาฯได้อย่างมั่นใจหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักพัฒนาอสังหาฯ โดยเฉพาะขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีทิศทาง พร้อมต่อยอดสู่ความสำเร็จ

เริ่มต้นโครงการอสังหาฯได้อย่างมั่นใจหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักพัฒนาอสังหาฯ โดยเฉพาะขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีทิศทาง พร้อมต่อยอดสู่ความสำเร็จ

เริ่มต้นโครงการอสังหาฯได้อย่างมั่นใจหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักพัฒนาอสังหาฯ โดยเฉพาะขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีทิศทาง พร้อมต่อยอดสู่ความสำเร็จ

เริ่มต้นโครงการอสังหาฯ ได้อย่างมั่นใจ หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักพัฒนาอสังหาฯ โดยเฉพาะ ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีทิศทาง พร้อมต่อยอดสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร Silpakorn University Real Estate รุ่น 13 โครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดที่รวบรวมทุกสิ่งที่จะทำให้คุณเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 
1.เนื้อหา
2.วิธีคิด
3.หลักการ
4.เครื่องมือ 

พร้อมรับประสบการณ์ และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้คุณตัดสินใจในการลงทุนได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่กำลังมีแผนจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องการสร้างกำไรให้กับธุรกิจ ไม่ควรพลาด!!

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร
1.กระแสและแนวโน้ม
2.ออกแบบและก่อสร้าง
3.การขายและการตลาด
4.บริหารต้นทุนและการกู้ยืม
และอื่นๆอีกมากมาย..

Silpakorn University Real Estate รุ่น 13 11 พ.ค. – 22 มิ.ย. 67 09:00 – 16:30 น.
โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ

#panpho #sure #SilpakornRealEstate#นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ภารกิจของเราคือ ยกระดับชีวิตผู้คนด้วยความรู้คุณภาพ ผ่านประสบการณ์สัมมนาจากสุดยอดนักพูด เจ้าของธุรกิจ และนักสร้างแรงบันดาลใจแถวหน้า เพื่อสร้างผลัพธ์ด้านธุรกิจ ชีวิต และการเงินให้แก่ผู้คน

- PAN PHO TEAM.

บริษัทสัมมนาความรู้เพื่อความสำเร็จอันดับ 1 ของไทย

เรียนรู้พื้นฐานการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นคงด้วย 9 เสาหลักที่ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ

เรียนรู้พื้นฐานการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นคงด้วย 9 เสาหลักที่ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ

เรียนรู้พื้นฐานการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นคงด้วย 9 เสาหลักที่ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ

เรียนรู้พื้นฐานการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นคงด้วย 9 เสาหลักที่ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญเต็มไปด้วยวิธีคิด กลยุทธ์ และหลักการที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถนำไปใช้สร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จได้ในทุกยุคทุกสมัยจากหลักสูตร Silpakorn University Real Estate รุ่น 13

เราได้นำเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการกับเจ้าของกิจการ หรือนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไว้อย่างครบครัน

1) กระแสและแนวโน้ม ทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ 

2) เรียนรู้หลักการการออกแบบและหลักการก่อสร้างสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์

3) เจาะลึกความสำคัญของการรักษาและพัฒนาภูมิทัศน์ของโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างไรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

4) เรียนรู้หลักการวางแผนและการทำการตลาด ผ่านมุมมองการทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

5) เปลี่ยนแผนการลงมือทำด้วยขั้นตอนง่ายๆ ที่จะทำให้คุณเห็นภาพของการทำอสังหาริมทรัพย์ว่าเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คุณคิด

6) ค้นพบหลักการที่จะช่วยทำให้คุณสามารถเพิ่มมูลค่าของโครงการคุณและลดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆกัน

7) เรียนรู้ข้อกฎหมายและข้อบังคับในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเรียนรู้กรณีศึกษาด้านอาคารที่ดินที่จำเป็น

8) เรียนรู้วิธีคิดและหลักการสู่การทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นระบบเพื่อลดโอกาสผิดพลาด 

9) เจาะลึกนวัตกรรมที่ช่วยคุณประหยัดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นระบบและเหมาะสมต่อขนาดของเป้าหมาย

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร
1. กระแสและแนวโน้ม
2. ออกแบบและก่อสร้าง
3. การขายและการตลาด
4. บริหารต้นทุนและการกู้ยืม
และอื่นๆอีกมากมาย..

Silpakorn University Real Estate รุ่น 13  11 พ.ค. – 22 มิ.ย. 67  09:00 – 16:30 น.
โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ

#panpho #sure #SilpakornRealEstate #นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ภารกิจของเราคือ ยกระดับชีวิตผู้คนด้วยความรู้คุณภาพ ผ่านประสบการณ์สัมมนาจากสุดยอดนักพูด เจ้าของธุรกิจ และนักสร้างแรงบันดาลใจแถวหน้า เพื่อสร้างผลัพธ์ด้านธุรกิจ ชีวิต และการเงินให้แก่ผู้คน

- PAN PHO TEAM.

บริษัทสัมมนาความรู้เพื่อความสำเร็จอันดับ 1 ของไทย

เปลี่ยนเแผนการของคุณสู่การลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ!

เปลี่ยนเแผนการของคุณสู่การลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ!

เปลี่ยนเแผนการของคุณสู่การลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ!

แม้ไม่มีประสบการณ์ หรือยังไม่มีแผนการบริหารธุรกิจอสังหาฯ ในใจ ก็ไม่ใช่ปัญหา!! เพราะในหลักสูตร Silpakorn University Real Estate รุ่น 13 พร้อมจะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยน วางเแผนการของคุณสู่ การลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน จับมือทำแบบ Step by Step เสมือนคุณกำลังจะมีโครงการเป็นของตัวเอง เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ!

คุณจะได้วางแผนการลงมือทำในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดเพื่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ พร้อมสร้างมิตรภาพอย่างใกล้ชิดกับคณาจารย์ วิทยากร และ เพื่อนๆนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

หลักสูตรที่ “ง่ายและได้ผลลัพธ์ดีเยี่ยม” โดยมีเครื่องมือ ไอเดีย และเคล็ดลับในแบบฉบับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน!

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร

1. กระแสและแนวโน้ม
2. ออกแบบและก่อสร้าง
3. การขายและการตลาด
4. บริหารต้นทุนและการกู้ยืม
และอื่นๆอีกมากมาย..

Silpakorn University Real Estate รุ่น 13  11 พ.ค. – 22 มิ.ย. 67  09:00 – 16:30 น.
โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ

#panpho #sure #SilpakornRealEstate #นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ภารกิจของเราคือ ยกระดับชีวิตผู้คนด้วยความรู้คุณภาพ ผ่านประสบการณ์สัมมนาจากสุดยอดนักพูด เจ้าของธุรกิจ และนักสร้างแรงบันดาลใจแถวหน้า เพื่อสร้างผลัพธ์ด้านธุรกิจ ชีวิต และการเงินให้แก่ผู้คน

- PAN PHO TEAM.

บริษัทสัมมนาความรู้เพื่อความสำเร็จอันดับ 1 ของไทย

นักพัฒนาโครงการอสังหาฯ มือใหม่ เลือกเรียน SURE ได้อย่างมั่นใจ เพราะทีมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ จะมาให้คำปรึกษาการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดในทุกมิติ

นักพัฒนาโครงการอสังหาฯ มือใหม่ เลือกเรียน SURE ได้อย่างมั่นใจ เพราะทีมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ จะมาให้คำปรึกษาการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดในทุกมิติ

นักพัฒนาโครงการอสังหาฯ มือใหม่ เลือกเรียน SURE ได้อย่างมั่นใจ เพราะทีมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ จะมาให้คำปรึกษาการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดในทุกมิติ

นักพัฒนาโครงการอสังหาฯ มือใหม่ เลือกเรียน SURE ได้อย่างมั่นใจ เพราะทีมคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ จะมาให้คำปรึกษาการทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างใกล้ชิดในทุกมิติ ลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างไรให้ได้ “กำไร”ตัดสินใจให้คุณลงทุนได้แบบเฉียบขาดมากขึ้

นอกจากนี้คุณจะได้รู้จักกับทิศทางเศรษฐกิจและแนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ ว่าอะไรกำลังมาและมีสิ่งใดบ้างที่คุณจะต้องทำความเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการที่กำลังมีแผนจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ต้องการสร้างกำไรให้กับธุรกิจ ไม่ควรพลาด!!

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากหลักสูตร

1. กระแสและแนวโน้ม
2. ออกแบบและก่อสร้าง
3. การขายและการตลาด
4. บริหารต้นทุนและการกู้ยืม
และอื่นๆอีกมากมาย..

Silpakorn University Real Estate รุ่น 13  11 พ.ค. – 22 มิ.ย. 67 09:00 – 16:30 น.
โรงแรมเลอ เมอริเดียน กรุงเทพ

#panpho #sure #SilpakornRealEstate #นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ภารกิจของเราคือ ยกระดับชีวิตผู้คนด้วยความรู้คุณภาพ ผ่านประสบการณ์สัมมนาจากสุดยอดนักพูด เจ้าของธุรกิจ และนักสร้างแรงบันดาลใจแถวหน้า เพื่อสร้างผลัพธ์ด้านธุรกิจ ชีวิต และการเงินให้แก่ผู้คน

- PAN PHO TEAM.

บริษัทสัมมนาความรู้เพื่อความสำเร็จอันดับ 1 ของไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก