6 Step เปลี่ยนพฤติกรรมการออมเงินฉบับเร่งรัด

6 Step เปลี่ยนพฤติกรรมการออมเงินฉบับเร่งรัด

ในปัจจุบันค่าครองชีพในบ้านเราพุ่งสูงขึ้นมากแทบจะทุกเรื่อง บางคนมีเก็บแต่ไม่ใช้ บางคนมีใช้แต่ไม่เก็บ คำถามคือ “แล้วจะทำอย่างไรให้มีใช้และมีเก็บล่ะ” เพราะค่าใช้จ่ายทุกวันนี้แทบจะไม่เหลือเงินเก็บเลย ไหนจะค่ากิน ค่าเดินทาง ค่าบ้าน ค่ารถ ฯลฯ...

อ่านเพิ่มเติม
10%ของเงินเดือน ก็ไปเที่ยวต่างประเทศได้

10%ของเงินเดือน ก็ไปเที่ยวต่างประเทศได้

10%ของเงินเดือน ก็ไปเที่ยวต่างประเทศได้ 17 มิถุนายน 2562 | เขียนโดน Pan Pho Team.บางท่านอาจมองว่าการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวเหลือเกิน แต่จริงๆแล้วเพียงแค่คุณหันมาออมเงิน 10% จากรายได้ต่อเดือนของคุณ...

อ่านเพิ่มเติม
12 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

12 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

หลายคนเชื่อว่าการลงทุนทำธุรกิจหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์เป็นหนทางสู่ความร่ำรวย แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทำแล้วจะรวย  หลายคนที่ทำแล้วเจ๊งหมดตัวเลยก็มี คนที่ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วประสบความสำเร็จจะให้ความสำคัญ  เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เจาะลึกข้อมูล...

อ่านเพิ่มเติม