094-242-4197, 099-397-4624 info@panpho.com

หลักสูตรอบรมอสังหาริมทรัพย์ SURE

8 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2562 | โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

ด่วน! จำกัดเพียง 70 ที่นั่ง/รอบ/ปี เท่านั้น!

โครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์ที่จะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ ใน 7 สัปดาห์เท่านั้น!

“อสังหาริมทรัพย์” อาจฟังดูเป็นสิ่งที่ยากสำหรับใครบางคน นั่นอาจเป็นเพราะเขานั้นกำลังขาดผู้ที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องและครบถ้วน! แต่ในโครงการหลักสูตรอบรมอสังหาริมทรัพย์ SURE โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ได้ถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตร 7 สัปดาห์ที่ครอบคลุมการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเจาะลึก จากเริ่มต้นจนถึงการทำโปรเจ็คจริง โดยคณาจารย์ระดับประเทศ ที่จะมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่คุณไม่สามารถหาได้จากสัมมนาที่อื่นอย่างแน่นอน!!


วางแผนและจัดทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน 7 สัปดาห์

โปรแกรม SURE ถูกออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่ครบถ้วน และ เข้าใจการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ  โดยเน้นการวางแผนการลงทุนและพัฒนาอย่างชัดเจน  ซึ่งสามารถทำได้ภายใน 7 สัปดาห์!

การประยุกต์นวัตกรรมการตลาด การขาย และความรู้รอบด้าน

นอกจากจะได้เรียนรู้การทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นขั้นตอน เรายังให้ความสำคัญกับทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องในการทำโครงการ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบ สิ่งแวดล้อม การตลาด และการขายจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

การแนะนำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น ผู้เรียนทุกท่านจะมีโอกาสได้มีประสบการณ์การวางแผนจริงกับกลุ่มเพื่อนๆ ร่วมรุ่น. โดยได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์เพื่อให้โครงการของท่านนั้นสมบูรณ์แบบและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน


ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากหลักสูตรทั้ง 7 สัปดาห์ของเรา

ประโยชน์ที่ 1
เรียนรู้กุญแจสำคัญในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจอสังหาฯ ทุกมิติอย่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่โครงการที่ประสบความสำเร็จ
ประโยชน์ที่ 2
เข้าใจการลงทุนควบคู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จและสร้างผลกำไรสูงสุด
ประโยชน์ที่ 3
ตระหนักถึงการออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าให้โครงการอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ประโยชน์ที่ 4
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการตลาดและการขายโครงการอสังหาฯ เพื่อสร้างความแตกต่างและเหนือคู่แข่ง
ประโยชน์ที่ 5
การบริหารต้นทุนการก่อสร้างเพื่อควบคุมและสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ
ประโยชน์ที่ 6
เรียนรู้และข้อระวังการบริหารสัญญาก่อสร้างและเอกสารก่อสร้าง
ประโยชน์ที่ 7
เรียนรู้ปัจจัยสำคัญในการจัดทำแผนธุรกิจและขอสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน
ประโยชน์ที่ 8
จัดทำแผนโครงการอสังหาฯ เพื่อสร้างประสบการณ์จริงระหว่างผู้เรียนและทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
ประโยชน์ที่ 9
สร้างเครือข่ายนักพัฒนาและนักลงทุนระหว่างผู้เรียนในรุ่นเพื่อการช่วยเหลือและต่อยอดในอนาคต

ABOUT SPEAKERS | เกี่ยวกับวิทยากร

รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์

อดีตคณะบดีคณะพาณิชยศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ. ยอดเยี่ยม เทพธรานน์

สถาปนิกชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการบริหารการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

รศ. วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์

อาจารย์ภาควิชาออกแบบสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร

ผศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร

อาจาร์จากคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ผศ. จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

อาจาร์จากคณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ. จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

Assiciate Director บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ จำกัด


ราคาบัตรสัมมนา | Pricing

Silpakorn University Real Estate Program 2019

มิถุนายน – สิงหาคม 2562 |  กรุงเทพ

 (ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งวัน-เวลา-สถานที่ให้ทราบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

 

18,000 บาท/หลักสูตร/ท่าน

ดาวน์โหลดใบสมัคร SURE

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อการลงทะเบียนโครงการอบรม SURE  ซึ่งจะอนุมัติก็ต่อเมื่อเอกสารครบถ้วนเท่านั้น!

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.  ชำระค่าโครงการอมรม 18,000 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยโอนเงินไปที่
ชื่อบัญชี : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธนาคาร : กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
สาขา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาท่าพระจันทร์
บัญชีเลขที่ : 645-2-05516-1

2. แนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมชื่อ-นามสกุลมาที่ info@panpho.com ฝ่ายทะเบียนของบริษัท แพน โฟ จำกัดจะทำการลงทะเบียน

3. บริษัทฯ จะส่งหลักฐานการลงทะเบียนไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ภายใน 3 วันทำการ (หากท่านไม่ได้รับภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 099-397-4624, 094-242-4197 หรือ Line: @PanPho

การยกเลิก

1. หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมในวันดังกล่าว ทางคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

2. สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้โดยต้องแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลล์ info@panpho.com ภายในวันที่ 30 วันก่อนเริ่มสัมมนาเท่านั้น

3. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคืนเงินตามจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วเท่านั้น

*ราคานี้ไม่มีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  **ราคานี้รวมอาหารเครื่องดื่มตลอดงานสัมมนา .  ***สัมมนาบรรยายเป็นภาษาไทย วิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คำบอกเล่าจากศิษย์เก่าของเรา

ประสบการณ์จริงจาก “เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์”ผู้เคยเข้าร่วมสัมมนา

“ความรู้ที่ได้จากการอบรมนั้นทำให้สามารถวางแผน วิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ซึ่งความรู้ที่ได้เรียนในโครงการอสังหาฯ ของ SURE แตกต่างกับที่ผมไปอบรมที่อื่นๆ มากครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำผังโครงการ, Feasibility, Green Building, Facility Management และ การได้ทำโปรเจคส่งก่อนอบรมทำให้เข้าใจเนื้อหาที่อบรมมาทั้งหมด”

คุณบูนท์  ธีระเดชานนท์, SURE รุ่น 3
Project Manager
The Sea Condominium, จ.ประจวบคีรีขันธ์

“นอกจากความรู้ที่ได้รับจากการเรียนแล้ว ยังได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับปัญหาจริงที่เจอในการพัฒนาโครงการอสังหาฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้มั่นใจในการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น  ที่สำคัญที่ได้รู้จักเพื่อนจากหลากหลายสายงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน สามารถช่วยให้คำปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ก่อนที่เราจะลงสนามจริง”

คุณเกวลิน ชาญชูทรัพย์, SURE รุ่น 4
General Manager,
โครงการเอมัสท์, กรุงเทพฯ

สัมมนานี้แตกต่างจากสัมมนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อย่างไร?

สัมมนา SURE แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่สามารถเลียนแบบได้

– สัมมนา SURE นั้นเป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องและยอมรับจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทยในการช่วยแก้ปัญหาการจัดการวางแผนเริ่มโครงการการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด

– ผู้สอนเป็นวิทยากรที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีประสบการณ์และมีผลลัพธ์จริง  จึงจะทำให้คุณภาพและเนื้อหาสัมมนานั้นอีดแน่นและมีคุณภาพ

– วิทยากรที่สอนจะใช้เนื้อหาจากประสบการณ์การทำงานและสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพในการลงมือปฎิบัติจริงและถูกต้องตามหลักการการลงทุน

บริษัท แพน โฟ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ให้เป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายและลงทะเบียนแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

– เนื้อหาที่ถูกถ่ายทอดมากว่า 6 รุ่นและมีผู้สำหรับการศึกษามาแล้วกว่า 300 คน จึงทำให้เนื้อหาและข้อมูลต่างๆถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความเป็นเฉพาะตัวสูง

อ่านหนังสือแตกต่างอย่างไรกับการเข้าสัมมนา

การอ่านหนังสืออสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไป :

– มีข้อจำกัดในการถ่ายทอดเนื้อหา และการตีความหมาย  ซึ่งที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้อ่าน

– ไม่มีการวิเคราะห์รูปแบบของ “การวางแผน” ของแต่ละประเภทโครงการซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

– ไม่มีการวิเคราะห์รูปแบบของ “การตลาดและการขาย” ของแต่ละโครงการอสังหาริมทรัพย์

การเข้าร่วมหลักสูตร SURE* :

– ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการปูพื้นฐานทีละขั้นตอนตั้งแต่เช้าวันแรกจนถึงวันสุดท้ายอย่างเข้มข้น โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

– มีการทำแบบฝึกหัด โครงการกลุ่ม และ Workshop ต่างๆที่จะให้โอกาสผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือทำจริง และได้เจอปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

– ได้เพื่อนและสังคมใหม่ที่มีความคิดและเป้าหมายการลงทุนเหมือนกัน

– ได้อยู่ในบรรยากาศที่ให้พลังและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

– ได้เรียนรู้และลงมือทำทุกกิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก SURE

– ได้รับคำปรึกษาจากผู้สอนโดยตรงทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม เพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน

สามารถซื้อบัตรสัมมนาที่หน้างานได้ไหม?

ไม่สามารถซื้อบัตรหน้างานในทุกกรณี อนึ่งโครงการอบรม SURE จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนสูงสุด โดยจะจำกัดเพียงแค่ 60 ที่นั่งต่อรอบเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับเมื่อที่นั่งเต็ม) เพื่อสะดวกต่อการทำงานกลุ่มและคุณภาพของการเรียนที่ผู้เรียนจะได้รับ

หมายเหตุ :

– ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

– ราคารวมอาหารและเครื่องดื่มตลอดสัมมนาตามที่กำหนดไว้

– ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– อีเมล: info@panpho.com

– โทรศัพท์ 094-242-4197 [จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 น. – 17:30น.] – LineID: @Panpho [ตลอดเวลา]

รับสิทธิ์เข้าสัมมนาฟรี และโปรโมชั่นก่อนใคร!

ท่านสามารถติดตามข่าวสารสัมมนาด้านการพัฒนาตัวเองและการสร้างความมั่งคั่งระดับโลก, Workshop ต่างๆในประเทศไทย, สาระความรู้การพัฒนาตัวเอง, และรวมถึงสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ช่องทางติดต่อ LINE ของเรา