Unleash the Power Within 2020 | LIVE VIRTUAL 360 INTERACTIVE EXPERIENCE

17 กันยายน 2020 7:00 am - 20 กันยายน 2020 7:00 pm
Ticket TypePriceCart
Unleash the Power Within 2020 Virtual – บัตรประเภท Virtual พร้อมบริการแปล37,900.00 ฿ 12,700.00 ฿

Add to cart

Unleash the Power Within 2020 Virtual – บัตรประเภท RUBY76,900.00 ฿ 36,500.00 ฿

Add to cart

Unleash the Power Within 2020 Virtual – บัตรประเภท SILVER56,900.00 ฿ 21,500.00 ฿

Add to cart

Unleash the Power Within 2020 Virtual – บัตรประเภท Virtual28,000.00 ฿ 8,500.00 ฿

Add to cart

product testing111.00 ฿ 1.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2021

5 มีนาคม 2021 - 7 มีนาคม 2021 7:30 am กรุงเทพฯ

Millionaire Mind Intensive

ประเภท Premium

.

เรื่องเงิน “สร้างสรรค์” หรือ “ทำลาย” ชีวิตคุณ!

.

หากชีวิตและธุรกิจของคุณกำลังถูก “ทำลาย”

เพราะปัญหาทางการเงิน และนี่คือความรู้สึกของคุณในขณะนี้

.

? คุณไม่อยากตื่นมาทำงาน

? คุณทุกข์เพราะเรื่องเงินทุกวัน

? คุณแก้ปัญหาทุกวันจนชีวิตมืดมน

? คุณไม่กล้าหรือคุยกับคนอื่นไม่ได้เรื่องการเงิน

.

หากคุณคือนักธุรกิจที่…

? ธุรกิจมีปัญหาเรื่องเงินตลอด
? ทำธุรกิจแต่บริหารเงินไม่เป็น
? ใช้เงินส่วนตัวปะปนกับเงินธุรกิจ
? ทำงานมาทั้งชีวิต ไม่มีเงินเหลือ
? ไม่รู้วิธีจัดสรรเงินสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจ

 

หากคุณมีชีวิตส่วนตัวที่…

? ใช้เงินเกินตัว
? มีเงินแต่ไม่กล้าใช้
? มีเงินแต่ไม่มีความสุข
? ประหยัดแต่ไม่มีเงินเหลือ
? ช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อน

 

หากคุณมีความสัมพันธ์ที่…

? พูดเรื่องเงินทีไรทะเลาะกันทุกที
? ทะเลาะกันกับคนรอบตัวเรื่องเงินเป็นประจำ
? ครอบครัวมีปัญหาเรื่องเงินตลอด
? ชีวิตคู่ไม่มีความสุขเพราะเงิน
? ไม่ได้ก่อหนี้แต่ต้องใช้หนี้แทน

 

หากคุณมีสุขภาพจิตใจที่…

? เครียดเพราะเรื่องเงินตลอดเวลา
? เสียใจซึมเศร้าเพราะเรื่องหนี้สิน

? ท้อแท้และหดหู่เมื่อคิดเรื่องเงิน
? หมดพลังในการใช้ชีวิตเพราะเงิน
? ไม่มีเงินพอจะดูแลตนเองและคนที่รัก

.

.

แต่…ข่าวดี!!!

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย สัมมนาที่จะเปลี่ยนชีวิตและการเงินของคุณไปตลอดกาล โดยการเปลี่ยน Mindset ทางด้านการเงิน ที่จะสร้างวิธีคิดใหม่ให้ชีวิตและธุรกิจของคุณ ภายใน 3 วัน ด้วยการเรียนรู้ทีละขั้นตอนดังนี้

 

✅ สำรวจ Money Mindset ทีละขั้นตอนที่หล่อหลอมคุณตั้งแต่เด็กจนโตว่า “สร้างสรรค์” หรือ “ทำลายชีวิต”

✅ ค้นหา 3 ปัจจัย >> คำพูด/ต้นแบบ/ประสบการณ์ฝังใจที่ขับเคลื่อนชีวิตทางการเงินของคุณภายในไม่กี่นาที

✅ เปิดประตูสู่อิสรภาพทางการเงินด้วยระบบ 6 Jars ที่เปลี่ยนคุณให้มีเงินเก็บเป็นล้านได้จริง

✅ เจาะลึกลงไปใน Money Mindset ด้าน “เงินและอารมณ์” ที่สร้างอารณ์ด้านลบที่มีผลกระทบต่อรายได้และความมั่งคั่งของคุณ

✅ ออกแบบ Money Mindset ใหม่สำหรับชีวิต ความสัมพันธ์ การทำงาน และธุรกิจในอนาคตง่ายๆ ทีละขั้นตอน

✅ ค้นหาบุคลิาภาพทางการเงินเฉพาะบุคคล เพื่อเข้าใจและนำไปปรับใช้กับตนเองและคนรอบตัวให้ชีวิตมีความสุขและมีเงิน

✅ สร้าง “แผนการ” ที่ชัดเจนและทำได้จริงเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ

ร่วมกิจกรรมระดับโลก Arrow Breaking ที่จะยกระดับพลังงานของคุณสู่ศัพยภาพใหม่ของชีวิต ความสัมพันธ์ การเงินและธุรกิจ

✅ ตั้งเข็มทิศ Money Mindset วิธีคิด วิธีการ การลงมือทำเพื่อความสำเร็จและชีวิตใหม่ทางกาเรงินด้วยแบบฝึกหัด “90 วันสู่ความมั่งคั่ง” เพื่อดูแลคุณให้ลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน

.

ซึ่งจะทำให้คุณพบกับผลลัพธ์ดังนี้

? ผลลัพธ์ทางด้านการเงิน

? ผลลัพธ์ด้านการทำธุรกิจ

? ผลลัพธ์ด้านความเชื่อมั่น

? ผลลัพธ์ด้านความสัมพันธ์

เรียนรู้กับต้นฉบับของแท้จากผู้คิดค้นหลักสูตรตัวจริง โดยไม่ต้องบินไปเรียนถึงสหรัฐอเมริกา
.
T. Harv Eker
✅ ผู้เขียนหนังสือขายดีตลอดกาล Secret of the Millionaire Mind

หมายเหตุ :
? ปัจจุบัน T.Harv Eker ไม่ได้ขึ้นสอนในสัมมนาแล้ว แต่ได้มอบหมายให้วิทยากรอันดับหนึ่งของเขามาสอนโดยใช้เนื้อหาการสอนฉบับเดียวกัน
? วิทยากรตัวแทนอันดับหนึ่งของ T.Harv ได้สอนที่ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน

.

ที่เดียวในโลก…ที่ได้เรียนหลักสูตรต้นฉบับสัมมนา Millionaire Mind Intensive เป็นภาษาไทย ให้คุณเรียนรู้อย่างเต็มที่โดย…
✅ ไม่ต้องกังวลเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะ
✅ ไม่ต้องกังวลว่าจะแปลและเข้าใจเนื้อหาการเรียนผิด
✅ ไม่ถูกขัดจังหวะการเรียนรู้และเข้าใจถึงบทเรียนอย่างลื่นไหลตลอดสัมมนา
✅ เรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อนำความรู้ไปใช้สร้างผลลัพธ์ได้ตลอดชีวิต

.

เรียนรู้กับต้นฉบับของแท้จากผู้คิดค้นหลักสูตรตัวจริง โดยไม่ต้องบินไปเรียนถึงสหรัฐอเมริกา
.

.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

– บัตรที่นั่ง Premium จำนวน 1 ใบ

– Millionaire Mind Intensive Workbook ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เล่ม

– บริการแปลภาษา จำนวน 1 ชุด

.

Millionaire Mind Intensive
17 – 19 กรกฎาคม 2563
กรุงเทพฯ

 

Digital Marketing for SMEs

18 มกราคม 2020 6:15 am - 10:30 pm สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
Ticket TypePriceCart
Digital Marketing for SMEs – บัตรสัมมนาราคาพิเศษ9,900.00 ฿ 3,100.00 ฿

ซื้อสินค้า

Digital Marketing for SMEs – บัตรสัมมนาราคาพิเศษ9,900.00 ฿ 3,500.00 ฿

Add to cart

Digital Marketing for SMEs – บัตรสัมมนาราคาพิเศษ10,593.00 ฿ 3,500.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive Bangkok 2019 บัตร VIP (บัตรแถมฟรีใบที่ 2)16,900.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive Seminar Package59,200.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive Bangkok 2019 บัตร VIP46,250.00 ฿

Add to cart

Digital Marketing for SMEs | ที่นั่ง General9,900.00 ฿ 3,900.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive - QL Alumni Ticket [Premium]19,900.00 ฿ 500.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive - Alumni Package สำหรับสิทธิ์เก่า MMI [Premium+Premium]9,900.00 ฿ 3,200.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - Upgrade to VIP19,900.00 ฿ 3,000.00 ฿

Add to cart

product testing111.00 ฿ 1.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive - QL Alumni Ticket [VIP]19,900.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - บัตร Premium + บริการแปลภาษา-BNI14,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - บัตร Premium + บริการแปลภาษา14,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรประเภท VIP Packageเดี่ยว + บริการแปลภาษาไทย20,800.00 ฿ 10,100.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรประเภท Premium Packageเดี่ยว + บริการแปลภาษาไทย14,800.00 ฿ 7,100.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรประเภท Premium Package + บริการแปลภาษาไทย14,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรประเภท VIP Package + บริการแปลภาษาไทย20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive - Alumni Package สำหรับสิทธิ์เก่า MMI [VIP+Premium]29,800.00 ฿ 4,700.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive - Alumni Package สำหรับสิทธิ์เก่า QL [VIP+VIP]19,900.00 ฿ 9,150.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive - Alumni Package สำหรับสิทธิ์เก่า QL [Premium+VIP]14,900.00 ฿ 3,200.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรประเภท VIP Complementary19,900.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรประเภท Premium Complementary9,900.00 ฿

Add to cart

สัมมนา Digital Marketing for SMEs14,800.00 ฿

Add to cart

Millionaumire Mind Intensive BKK 2019 | Premium + บริการแปลภาษาไทย+สัมมนา Digital Marketing for SME14,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | VIP + บริการแปลภาษาไทย+สัมมนา Digital Marketing for SME20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - บัตร VIP + บริการแปลภาษา20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - บัตร VIP + บริการแปลภาษา20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรPremium + บริการแปลภาษาไทย14,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | VIP + บริการแปลภาษาไทย+สัมมนา Digital Marketing for SME-VR Global Property20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - บัตร VIP + บริการแปลภาษา-winnerestate20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - บัตรVIP + บริการแปลภาษา-BNI20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | Premium + บริการแปลภาษาไทย+สัมมนา Digital Marketing for SME-VR Global Property14,800.00 ฿

Add to cart

สัมมนา Digital Marketing for SMEs9,900.00 ฿

Add to cart