Millionaire Mind Intensive 2020

17 กรกฎาคม 2020 7:30 am - 19 กรกฎาคม 2020 10:00 pm กรุงเทพฯ

Millionaire Mind Intensive

ประเภท Premium

.

เรื่องเงิน “สร้างสรรค์” หรือ “ทำลาย” ชีวิตคุณ!

.

หากชีวิตและธุรกิจของคุณกำลังถูก “ทำลาย”

เพราะปัญหาทางการเงิน และนี่คือความรู้สึกของคุณในขณะนี้

.

🆘 คุณไม่อยากตื่นมาทำงาน

🆘 คุณทุกข์เพราะเรื่องเงินทุกวัน

🆘 คุณแก้ปัญหาทุกวันจนชีวิตมืดมน

🆘 คุณไม่กล้าหรือคุยกับคนอื่นไม่ได้เรื่องการเงิน

.

หากคุณคือนักธุรกิจที่…

📍 ธุรกิจมีปัญหาเรื่องเงินตลอด
📍 ทำธุรกิจแต่บริหารเงินไม่เป็น
📍 ใช้เงินส่วนตัวปะปนกับเงินธุรกิจ
📍 ทำงานมาทั้งชีวิต ไม่มีเงินเหลือ
📍 ไม่รู้วิธีจัดสรรเงินสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจ

 

หากคุณมีชีวิตส่วนตัวที่…

📍 ใช้เงินเกินตัว
📍 มีเงินแต่ไม่กล้าใช้
📍 มีเงินแต่ไม่มีความสุข
📍 ประหยัดแต่ไม่มีเงินเหลือ
📍 ช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อน

 

หากคุณมีความสัมพันธ์ที่…

📍 พูดเรื่องเงินทีไรทะเลาะกันทุกที
📍 ทะเลาะกันกับคนรอบตัวเรื่องเงินเป็นประจำ
📍 ครอบครัวมีปัญหาเรื่องเงินตลอด
📍 ชีวิตคู่ไม่มีความสุขเพราะเงิน
📍 ไม่ได้ก่อหนี้แต่ต้องใช้หนี้แทน

 

หากคุณมีสุขภาพจิตใจที่…

📍 เครียดเพราะเรื่องเงินตลอดเวลา
📍 เสียใจซึมเศร้าเพราะเรื่องหนี้สิน

📍 ท้อแท้และหดหู่เมื่อคิดเรื่องเงิน
📍 หมดพลังในการใช้ชีวิตเพราะเงิน
📍 ไม่มีเงินพอจะดูแลตนเองและคนที่รัก

.

.

แต่…ข่าวดี!!!

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย สัมมนาที่จะเปลี่ยนชีวิตและการเงินของคุณไปตลอดกาล โดยการเปลี่ยน Mindset ทางด้านการเงิน ที่จะสร้างวิธีคิดใหม่ให้ชีวิตและธุรกิจของคุณ ภายใน 3 วัน ด้วยการเรียนรู้ทีละขั้นตอนดังนี้

 

✅ สำรวจ Money Mindset ทีละขั้นตอนที่หล่อหลอมคุณตั้งแต่เด็กจนโตว่า “สร้างสรรค์” หรือ “ทำลายชีวิต”

✅ ค้นหา 3 ปัจจัย >> คำพูด/ต้นแบบ/ประสบการณ์ฝังใจที่ขับเคลื่อนชีวิตทางการเงินของคุณภายในไม่กี่นาที

✅ เปิดประตูสู่อิสรภาพทางการเงินด้วยระบบ 6 Jars ที่เปลี่ยนคุณให้มีเงินเก็บเป็นล้านได้จริง

✅ เจาะลึกลงไปใน Money Mindset ด้าน “เงินและอารมณ์” ที่สร้างอารณ์ด้านลบที่มีผลกระทบต่อรายได้และความมั่งคั่งของคุณ

✅ ออกแบบ Money Mindset ใหม่สำหรับชีวิต ความสัมพันธ์ การทำงาน และธุรกิจในอนาคตง่ายๆ ทีละขั้นตอน

✅ ค้นหาบุคลิาภาพทางการเงินเฉพาะบุคคล เพื่อเข้าใจและนำไปปรับใช้กับตนเองและคนรอบตัวให้ชีวิตมีความสุขและมีเงิน

✅ สร้าง “แผนการ” ที่ชัดเจนและทำได้จริงเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ

ร่วมกิจกรรมระดับโลก Arrow Breaking ที่จะยกระดับพลังงานของคุณสู่ศัพยภาพใหม่ของชีวิต ความสัมพันธ์ การเงินและธุรกิจ

✅ ตั้งเข็มทิศ Money Mindset วิธีคิด วิธีการ การลงมือทำเพื่อความสำเร็จและชีวิตใหม่ทางกาเรงินด้วยแบบฝึกหัด “90 วันสู่ความมั่งคั่ง” เพื่อดูแลคุณให้ลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน

.

ซึ่งจะทำให้คุณพบกับผลลัพธ์ดังนี้

📍 ผลลัพธ์ทางด้านการเงิน

📍 ผลลัพธ์ด้านการทำธุรกิจ

📍 ผลลัพธ์ด้านความเชื่อมั่น

📍 ผลลัพธ์ด้านความสัมพันธ์

เรียนรู้กับต้นฉบับของแท้จากผู้คิดค้นหลักสูตรตัวจริง โดยไม่ต้องบินไปเรียนถึงสหรัฐอเมริกา
.
T. Harv Eker
✅ ผู้เขียนหนังสือขายดีตลอดกาล Secret of the Millionaire Mind

หมายเหตุ :
📌 ปัจจุบัน T.Harv Eker ไม่ได้ขึ้นสอนในสัมมนาแล้ว แต่ได้มอบหมายให้วิทยากรอันดับหนึ่งของเขามาสอนโดยใช้เนื้อหาการสอนฉบับเดียวกัน
📌 วิทยากรตัวแทนอันดับหนึ่งของ T.Harv ได้สอนที่ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน

.

ที่เดียวในโลก…ที่ได้เรียนหลักสูตรต้นฉบับสัมมนา Millionaire Mind Intensive เป็นภาษาไทย ให้คุณเรียนรู้อย่างเต็มที่โดย…
✅ ไม่ต้องกังวลเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะ
✅ ไม่ต้องกังวลว่าจะแปลและเข้าใจเนื้อหาการเรียนผิด
✅ ไม่ถูกขัดจังหวะการเรียนรู้และเข้าใจถึงบทเรียนอย่างลื่นไหลตลอดสัมมนา
✅ เรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อนำความรู้ไปใช้สร้างผลลัพธ์ได้ตลอดชีวิต

.

เรียนรู้กับต้นฉบับของแท้จากผู้คิดค้นหลักสูตรตัวจริง โดยไม่ต้องบินไปเรียนถึงสหรัฐอเมริกา
.

.

สิ่งที่คุณจะได้รับ

– บัตรที่นั่ง Premium จำนวน 1 ใบ

– Millionaire Mind Intensive Workbook ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 1 เล่ม

– บริการแปลภาษา จำนวน 1 ชุด

.

Millionaire Mind Intensive
17 – 19 กรกฎาคม 2563
กรุงเทพฯ

 

Digital Marketing for SMEs

18 มกราคม 2020 6:15 am - 10:30 pm สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
Ticket TypePriceCart
Digital Marketing for SMEs – บัตรสัมมนาราคาพิเศษ10,593.00 ฿ 3,500.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive Bangkok 2019 บัตร VIP (บัตรแถมฟรีใบที่ 2)16,900.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive Seminar Package59,200.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive Bangkok 2019 บัตร VIP46,250.00 ฿

Add to cart

Digital Marketing for SMEs | ที่นั่ง General9,900.00 ฿ 3,900.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive - QL Alumni Ticket [Premium]19,900.00 ฿ 500.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive - Alumni Package สำหรับสิทธิ์เก่า MMI [Premium+Premium]9,900.00 ฿ 3,200.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - Upgrade to VIP19,900.00 ฿ 3,000.00 ฿

Add to cart

product testing111.00 ฿ 1.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive - QL Alumni Ticket [VIP]19,900.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - บัตร Premium + บริการแปลภาษา-BNI14,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - บัตร Premium + บริการแปลภาษา14,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรประเภท VIP Packageเดี่ยว + บริการแปลภาษาไทย20,800.00 ฿ 10,100.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรประเภท Premium Packageเดี่ยว + บริการแปลภาษาไทย14,800.00 ฿ 7,100.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรประเภท Premium Package + บริการแปลภาษาไทย14,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรประเภท VIP Package + บริการแปลภาษาไทย20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive - Alumni Package สำหรับสิทธิ์เก่า MMI [VIP+Premium]29,800.00 ฿ 4,700.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive - Alumni Package สำหรับสิทธิ์เก่า QL [VIP+VIP]19,900.00 ฿ 9,150.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive - Alumni Package สำหรับสิทธิ์เก่า QL [Premium+VIP]14,900.00 ฿ 3,200.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรประเภท VIP Complementary19,900.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรประเภท Premium Complementary9,900.00 ฿

Add to cart

สัมมนา Digital Marketing for SMEs14,800.00 ฿

Add to cart

Millionaumire Mind Intensive BKK 2019 | Premium + บริการแปลภาษาไทย+สัมมนา Digital Marketing for SME14,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | VIP + บริการแปลภาษาไทย+สัมมนา Digital Marketing for SME20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - บัตร VIP + บริการแปลภาษา20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - บัตร VIP + บริการแปลภาษา20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | บัตรPremium + บริการแปลภาษาไทย14,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | VIP + บริการแปลภาษาไทย+สัมมนา Digital Marketing for SME-VR Global Property20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - บัตร VIP + บริการแปลภาษา-winnerestate20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive 2019 - บัตรVIP + บริการแปลภาษา-BNI20,800.00 ฿

Add to cart

Millionaire Mind Intensive BKK 2019 | Premium + บริการแปลภาษาไทย+สัมมนา Digital Marketing for SME-VR Global Property14,800.00 ฿

Add to cart

สัมมนา Digital Marketing for SMEs9,900.00 ฿

Add to cart

Guerrilla Business Intensive415,870.00 ฿

Add to cart

TESTING 1

15 กรกฎาคม 2019 7:00 am - 17 กรกฎาคม 2019 5:05 pm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Unleash The Power Within 2019

6 กันยายน 2019 - 9 กันยายน 2019 9:35 am Singapore Expo, ประเทศสิงคโปร์

สัมมนา Unleash the Power Within 2019 โดย Tony Robbins.

Unleash the power within เป็นสัมมนา 3 ½ กับโทนี่ ร๊อบบิ้น ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อปลดล๊อคและปลดปล่อยพลังที่ซ่อนอยู่ภายในของทุกคนซึ่งสามารถทำให้คุณทะลุทุกข้อจำกัดของคุณและสร้างชีวิตที่คุณปรารถนา เรียนรู้วิธีการก้าวข้ามผ่านข้อจำกัดสู่ความสำเร็จในชีวิตที่คุณกำหนดได้เอง