Sale!

SOTC 2019 Standard [Free Upgrade To GOLD]

82,500.00 ฿ 19,900.00 ฿

ดดดดดด

หมวดหมู่:

รายละเอียด

เงื่อนไขการจอง
• เอกสารฉบับนี้ออกให้ในฐานะ Confirmation Letter เท่านั้น ซึ่งออกได้เพียงบริษัท Pan Pho เท่านั้น
• เอกสารฉบับนี้ไม่สามารถซื้อขายได้โดยไม่ได้รับการอนุญาต
• หากท่านต้องการเปลี่ยนชื่อ สิทธิ์ จะมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อที่ 1000 บาท
• สิทธิ์การอัพเกรดเป็นบัตร GOLD นั่นจะสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่สั่งจองตามจำนวนเท่านั้น

ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line: @PanPho ตลอด 24 ชั่วโมง