สูตรความสำเร็จที่โรงเรียนไม่มีสอน

 6 พฤศจิกายน 2562 | เขียนโดย Pan Pho Team.

ผมไม่สามารถมีธุรกิจได้หรอก เพราะผมไม่มีเงินเหมือนพวกเศรษฐีพวกนั้น” นี่คงเป็นเหตุผลของใครหลายๆ คน ที่กำลังคิดที่จะเริ่มธุรกิจหรืออยากที่จะทำอะไรบางอย่างที่แตกต่าง บ่อยครั้งที่คำพูดเหล่านี้เอง กำลังทำลายไอเดียดีๆ ของคนหลายๆ คนให้เกิดขึ้นมา ในขณะที่มีคนเพียงส่วนน้อยเข้าใจอย่างชัดเจนว่า จริงๆ แล้ว “เงิน” อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ แต่สิ่งที่จะวัดว่าธุรกิจหรือเส้นทางที่คุณกำลังเลือกเดินนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ อยู่ที่ วิธีคิด” กับ การลงมือทำ”

หากคุณมองย้อนกลับไป ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีไม่ก้าวหน้าเหมือนปัจจุบันนี้ ช่องว่างทางความรู้และทรัพยากร สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อคนที่ร่ำรวยส่วนใหญ่ มีความรู้และวิธีคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเรามักจะเรียกยุคนั้นว่า ยุคอุตสาหกรรมหนัก แต่ถึงกระนั้นเอง ในปัจจุบัน คนที่ร่ำรวยอันดับต้นๆ ของโลกเคยเป็นคน “ชนชั้นกลาง” ในยุคอุตสาหกรรมหนักมาก่อนยกตัวอย่างเช่น Richard Branson ผู้ก่อตั้ง Virgin Group, Steve Jobs ผู้สร้างนวัตกรรม  ที่พลิกโลกอย่าง Iphone และ Apple , Jack Ma ผู้ก่อตั้ง E-commerce ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอย่าง Alibaba ซึ่งหากเทียบกับปัจจุบันนั้น คนเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรได้น้อยกว่าคนปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง แล้วอะไรล่ะ ที่คนเหล่านี้มีเหมือนกัน.. คำตอบนั้น เราได้พยายามศึกษา ค้นคว้า จากคนประสบความสำเร็จทั่วโลก ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้เป็นวิธีคิดง่ายๆ ที่เรียกว่า “สูตรแห่งความสำเร็จ Success Formular” ซึ่งใช้หลักการดังต่อไปนี้

T -> F -> A -> R

ความคิด นำไปสู่ ความรู้สึก | ความรู้สึก นำไปสู่ การลงมือทำ | การลงมือทำ นำไปสู่ ผลลัพธ์

ความคิด

ความคิดเกิดมาจากไหน? หากสามารถพูดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ความคิดเปรียบเสมือนกับพิมพ์เขียวในการสร้างบ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คุณจะต้องใช้ในการสร้างบ้านของคุณว่าจะต้องใช้วัสดุเท่าไร ต้องมีขั้นตอนการสร้างอย่างไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และเมื่อใด หากคุณสามารถสร้างบ้านหลังแรกได้สำเร็จ บ้านหลังถัดๆ ไปของคุณก็จะสำเร็จเหมือนกัน ซึ่งนั่นก็เหมือนกับความคิดของคุณ เมื่อคุณมีความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ความรัก การเงิน การลงทุน ที่ประสบความสำเร็จ คุณก็จะสามารถสร้างความสำเร็จแบบนั้นได้อย่างไม่รู้จบ ในทางกลับกัน หากคุณมีจุดใดจุดหนึ่งที่ผิดเพี้ยนในพิมพ์เขียวทางความคิดของคุณ การสร้างความสำเร็จก็จะมีจุดผิดพลาดในทุกๆ ความสำเร็จของคุณ

 

ความรู้สึก

ความรู้สึกเปรียบเสมือนเสาเข็มในการสร้างความสำเร็จของคุณ หากคุณสามารถควบคุม และสร้างความรู้สึกที่ผูกมัดความคิดคุณได้ คุณจะสามารถมีความสุขกับการคิด และใช้ชีวิตบนความคิดนั้นได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งความรู้สึกนั้น คุณสามารถสร้างได้จากเข้าถึงจุดประสงค์ของความคิดคุณ และความหมายที่คุณจำกัดความคิดคุณ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณนึกถึงมุมมองของการลงทุน คนหลายคนมักผูกติดความกลัวไปกับความคิดในการลงทุน แต่ในเวลาเดียวกัน คุณอาจจะผูกติดความรู้สึกดีไปกับการทำธุรกิจด้วยก็ได้ ซึ่งนั่นก็จะส่งผลให้คุณมอง รู้สึก และลงมือทำได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย

ผลลัพธ์

ความลับแห่งการสร้างผลลัพธ์ คือการเข้าใจจริงๆ ว่าคุณต้องการที่จะมี เป็น หรือ สร้างอะไร เพื่อใคร ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าใจและกระจ่างว่าการสร้างผลลัพธ์ของคุณ คือ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ที่คุณสนใจ  คุณก็จะสามารถเติมเต็มว่าการเดินทางสู่ความสำเร็จนั่นคืออะไร และทำไปเพื่ออะไร

เมื่อนำมาประกอบกันคุณจะสามารถเห็นได้ว่า ความสำเร็จมันมีกระบวนการที่ค่อนข้างตายตัว แต่ทำไมล่ะ? คนส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างความสำเร็จที่ตัวเองต้องการได้ เหตุผลง่ายๆ ของพวกเขา คือ การมีความคิดและมุมมองที่ถูกต้อง ดังนั้นคำถามแรกที่คุณจะ ต้องถามตัวคุณอย่างสม่ำเสมอ คือ “ทำอย่างไร ผมถึงจะมีความคิดที่ถูกต้องได้”

มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ แต่มันเกี่ยวกับว่า คุณมีความรู้สึกเติมเต็มหรือไม่?”

ภารกิจของเราคือ ยกระดับชีวิตและการเงินของผู้คนด้วยความรู้คุณภาพ ผ่านประสบการณ์สัมมนาจากสุดยอดนักพูด เจ้าของธุรกิจ และนักสร้างแรงบันดาลใจแถวหน้า เพื่อสร้างผลัพธ์ด้านธุรกิจ ชีวิต และการเงินให้แก่ผู้คน

- PAN PHO TEAM.

บริษัทสัมมนาความรู้เพื่อความสำเร็จอันดับ 1 ของไทย

“ผมไม่สามารถมีธุรกิจได้หรอก เพราะผมไม่มีเงินเหมือนพวกเศรษฐีพวกนั้น” นี่คงเป็นเหตุผลของใครหลายๆ คน ที่กำลังคิดที่จะเริ่มธุรกิจหรืออยากที่จะทำอะไรบางอย่างที่แตกต่าง บ่อยครั้งที่คำพูดเหล่านี้เอง กำลังทำลายไอเดียดีๆ ของคนหลายๆ คนให้เกิดขึ้นมา ในขณะที่มีคนเพียงส่วนน้อยเข้าใจอย่างชัดเจนว่า จริงๆ แล้ว “เงิน” อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ แต่สิ่งที่จะวัดว่าธุรกิจหรือเส้นทางที่คุณกำลังเลือกเดินนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จ อยู่ที่ “วิธีคิด” กับ “การลงมือทำ”

หากคุณมองย้อนกลับไป ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีไม่ก้าวหน้าเหมือนปัจจุบันนี้ ช่องว่างทางความรู้และทรัพยากร สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อคนที่ร่ำรวยส่วนใหญ่ มีความรู้และวิธีคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเรามักจะเรียกยุคนั้นว่า ยุคอุตสาหกรรมหนัก แต่ถึงกระนั้นเอง ในปัจจุบัน คนที่ร่ำรวยอันดับต้นๆ ของโลกเคยเป็นคน “ชนชั้นกลาง” ในยุคอุตสาหกรรมหนักมาก่อนยกตัวอย่างเช่น Richard Branson ผู้ก่อตั้ง Virgin Group, Steve Jobs ผู้สร้างนวัตกรรม  ที่พลิกโลกอย่าง Iphone และ Apple , Jack Ma ผู้ก่อตั้ง E-commerce ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอย่าง Alibaba ซึ่งหากเทียบกับปัจจุบันนั้น คนเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้เข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรได้น้อยกว่าคนปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง แล้วอะไรล่ะ ที่คนเหล่านี้มีเหมือนกัน.. คำตอบนั้น เราได้พยายามศึกษา ค้นคว้า จากคนประสบความสำเร็จทั่วโลก ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้เป็นวิธีคิดง่ายๆ ที่เรียกว่า “สูตรแห่งความสำเร็จ Success Formular” ซึ่งใช้หลักการดังต่อไปนี้

T -> F -> A -> R

ความคิด นำไปสู่ ความรู้สึก | ความรู้สึก นำไปสู่ การลงมือทำ | การลงมือทำ นำไปสู่ ผลลัพธ์

 ความคิด

ความคิดเกิดมาจากไหน? หากสามารถพูดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ความคิดเปรียบเสมือนกับพิมพ์เขียวในการสร้างบ้าน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คุณจะต้องใช้ในการสร้างบ้านของคุณว่าจะต้องใช้วัสดุเท่าไหร่ ต้องมีขั้นตอนการสร้างอย่างไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และเมื่อใด หากคุณสามารถสร้างบ้านหลังแรกได้สำเร็จ บ้านหลังถัดๆ ไปของคุณก็จะสำเร็จเหมือนกัน ซึ่งนั่นก็เหมือนกับความคิดของคุณ เมื่อคุณมีความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น ความรัก การเงิน การลงทุน ที่ประสบความสำเร็จ คุณก็จะสามารถสร้างความสำเร็จแบบนั้นได้อย่างไม่รู้จบ ในทางกลับกัน หากคุณมีจุดใดจุดหนึ่งที่ผิดเพี้ยนในพิมพ์เขียวทางความคิดของคุณ การสร้างความสำเร็จก็จะมีจุดผิดพลาดในทุกๆ ความสำเร็จของคุณ

ความรู้สึก

ความรู้สึกเปรียบเสมือนเสาเข็มในการสร้างความสำเร็จของคุณ หากคุณสามารถควบคุม และสร้างความรู้สึกที่ผูกมัดความคิดคุณได้ คุณจะสามารถมีความสุขกับการคิด และใช้ชีวิตบนความคิดนั้นได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งความรู้สึกนั้น คุณสามารถสร้างได้จากเข้าถึงจุดประสงค์ของความคิดคุณ และความหมายที่คุณจำกัดความคิดคุณ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณนึกถึงมุมมองของการลงทุน คนหลายคนมักผูดติดความกลัวไปกับความคิดในการลงทุน แต่ในเวลาเดียวกัน คุณอาจจะผูกติดความรู้สึกดีไปกับการทำธุรกิจด้วยก็ได้ ซึ่งนั่นก็จะส่งผลให้คุณมอง รู้สึก และลงมือทำได้อย่างมีจุดมุ่งหมาย

การลงมือทำ

คนส่วนใหญ่มักมองว่า “การลงมือทำ” คือก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ซึ่งจริงๆ แล้วหากคุณมีความคิดและความรู้สึกที่ถูกต้อง คุณก็ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางแห่งความสำเร็จแล้ว เพราะนี่คือ จุดที่แยกระหว่างคนที่คิดกับคนที่สร้างผลลัพธ์ ซึ่งการลงมือทำอาจอาศัยเวลาและการฝึกฝนอยู่ก็จริง แต่หากคุณได้ลงมือทำแล้ว โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จก็จะเพิ่มสูงถึง 80% เลยทีเดียว

ผลลัพธ์

ความลับแห่งการสร้างผลลัพธ์ คือการเข้าใจจริงๆ ว่า คุณต้องการที่จะมี เป็น หรือ สร้างอะไร   เพื่อใคร ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าใจและกระจ่างว่าการสร้างผลลัพธ์ของคุณ คือ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ที่คุณสนใจ  คุณก็จะสามารถเติมเต็มว่าการเดินทางสู่ความสำเร็จนั่น  คืออะไร และทำไปเพื่ออะไร

เมื่อนำมาประกอบกันคุณจะสามารถเห็นได้ว่า ความสำเร็จมันมีกระบวนการที่ค่อนข้างตายตัว แต่ทำไมละ คนส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างความสำเร็จที่ตัวเองต้องการได้ เหตุผลง่ายๆ ของพวกเขา คือ การมีความคิดและมุมมองที่ถูกต้อง ดังนั้นคำถามแรกที่คุณจะ ต้องถามตัวคุณอย่างสม่ำเสมอ คือ “ทำอย่างไร ผมถึงจะมีความคิดที่ถูกต้องได้”

“มันไม่เกี่ยวกับว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ แต่มันเกี่ยวกับว่า คุณมีความรู้สึกเติมเต็มหรือไม่?”

ทีมงาน PAN PHO | ทีมงานของ PAN PHO นั้นคือการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญและมีแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยความรู้คุณภาพ ปัจจุบันเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงชีวิตเจ้าของธุรกิจทั่วโลกมาแล้วกว่า 10,000 ชีวิตในตลอด 18 ปีที่ผ่านมา และเราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้!!

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก