ปัจจุบัน Rajiv บริหารธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ – Quantum Leap Learning Solutions and Dream Craft Events กว่า 10 ปีที่ได้ช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้คนกว่า 50,000 คน และ โค้ชให้มากกว่า 250 องค์กร นอกจากแรงบันดาลใจที่ปรารถนาจะช่วยยกระดับชีวิต และ ธุรกิจให้เติบโต          Rajiv ยังช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้นำองค์กรยกระดับทีมงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วย

เขาเป็นที่รู้จักดีในนาม “มนุษย์ ROI”  (Return on Investment) ที่สามารถให้ธุรกิจ และ องค์กรตรวจสอบ วัดผลออกมาเป็นตัวเลขและการวัดผลที่เห็นได้ชัดทั้งก่อนและหลัง

เขายังได้รับรางวัลเกียรติยศ อาทิ

  • The Responsibility Award of Leadership and Catalyst, People First, India
  • ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ผู้นำแห่งอนาคตของอินเดีย โดย Better Future, Netherlands
  • ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ผู้ประกอบการแนวหน้าของอินเดียโดย BNI, India

(บรรยายในสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ)

กลับไปหน้าหลัก