Mac Attram

CEO และ Founder ของบริษัท Mindspace Business Growth, ผู้เขียนหนังสือ “Face it & Fix it”.

Mac Attram คือผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Mindspace Business Growth, สถาบันที่ช่วยผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจให้สามารถสร้างผลลัพธ์ทางการเงินและการใช้ชีวิต อย่างที่ Mac ได้ใช้ในการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเอง

Mac คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มยอดขาย และรู้จักกันในฐานะโค้ชและเทรนเนอร์ด้านธุรกิจแถวหน้าของสหราชอาณาจักร ซึ่งเขาถนัดในการสร้างรายได้ให้เติบโต 20% – 200% ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน โดยใช้ระบบและกระบวนการในการสร้างทีมงานและบริษัทที่แข็งแกร่ง เพื่อที่เจ้าของธุรกิจเช่นคุณจะได้มีเวลาในการใช้ชีวิตมากขึ้น

นอกจากนี้แล้ว Mac ยังเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีประสบการณ์ในการสร้างและขายธุรกิจที่มีกำไรเป็นจำนวนมาก และทำให้เขาเป็นผู้ชนะรางวัลโค้ชด้านธุรกิจดีเด่นประจำปี 2013 และปี 2015 ในฐานะ “Business Mentor of the Year” ในสหราชอาณาจักร และได้รับการยอมรับจากสื่อชื่อดังมากมายจากหนังสือขายดีอย่าง “Face it & Fix it”, “The Inspired Warrior’s Code” และ “The Power of Masterminding”

ปัจจุบัน Mac Attram ได้ช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจทั่วโลกให้สามารถสร้างความสำเร็จด้านยอดขายและความมั่นคงทางการเงิน

สัมมนาของ  Mac Attram