การสร้าง Connection สำหรับผู้ประกอบการเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการต่อยอดและขยายธุรกิจ   เพราะ Know How (รู้วิธี) ไม่สำคัญเท่า Know Who (รู้จักใคร)  กลกิตติ์ ได้แบ่งปันเคล็ดลับการสร้าง Connection  กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ และ คัดกรอง Connection ที่ใช่มาช่วยเหลือให้ธุรกิจของกลุ่ม BNI เติบโตอย่างต่อเนื่อง

(บรรยายในสัมมนาเป็นภาษาไทย)

กลับไปยังหน้าหลัก