8 สัปดาห์ ที่จะบูรณาการความรู้ใน
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงให้กับเจ้าของธุรกิจยุคใหม่

ปัจจุบันนี้ทุกประเทศทั่วโลกถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมา ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในประเทศเท่านั้น   เจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่  ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรในประเทศไทยจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นและสามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตเป็นผู้นำในระดับอุตสากรรมของประเทศไทยและระดับสากล

บริษัท แพน โฟ จำกัดได้เล็งเห็นความท้าทายเหล่านี้  จึงได้จัดทำหลักสูตร “พัฒนาเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้นำระดับสากล” หรือ  “Business Owners and Leaders Development ”  ขึ้นในปี 2022  เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สำหรับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารองค์กร  ให้สามารถบริหารทรัพยากรที่มีอยู่  ต่อยอด  และนำพาธุรกิจสู่การเป็นผู้นำในระดับอุตสาหกรรมและระดับสากลได้อย่างรวดเร็ว

8 สัปดาห์

เรียนติดต่อกันทุกวันพุธ
เวลา 13:00 – 19:00 น.

14 Session

แน่นทั้งทฤษฎีและประสบการณ์
จากวิทยากรชั้นนำของประเทศ

ด่วน! รับจำนวนจำกัด 5 ที่นั่งสุดท้าย คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

หลักสูตรที่จะเตรียมตัวคุณให้พร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงภายใน 8 สัปดาห์

โดยหลักสูตรได้บูรณาการทั้ง “ความรู้เชิงทฤษฎี” จากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และ “เรียนรู้ประสบการณ์ตรง” จากผู้นำจากองค์กรชั้นนำระดับอุตสาหกรรมและระดับสากล   รวมทั้งการสร้างมิตรภาพ  ความสัมพันธ์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ให้เป็นเครือข่ายเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่จะเติบโตไปด้วยกันในระดับสากล

5 จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ BOLD :

หลักสูตร “พัฒนาเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้นำระดับสากล” Business Owners and Leaders Development – BOLD ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประโยชน์ดังนี้:

1.เรียนรู้แบบเข้มข้นด้วยหลักทฤษฎีจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจในระดับสากลจากเจ้าของธุรกิจชั้นนำ เพื่อทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้เร็วขึ้น

3.ได้รับแรงบันดาลใจ  วิสัยทัศน์ และคำแนะนำโดยตรงจากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อต่อยอดธุรกิจสู่ความสำเร็จระดับสากล

2.เรียนรู้แบบเจาะลึกจากประสบการณ์ตรงของผู้นำจากองค์กรชั้นนำระดับอุตสาหกรรมและระดับสากลพร้อมช่วงพิเศษที่จะขอคำปรึกษาสำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

4.ค้นหาศักยภาพและพรสวรรค์เฉพาะบุคคลเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานและนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

1.เรียนรู้แบบเข้มข้นด้วยหลักทฤษฎีจากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจในระดับสากล

2.ได้รับแรงบันดาลใจ  วิสัยทัศน์ และคำแนะนำโดยตรงจากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อต่อยอดธุรกิจสู่ความสำเร็จระดับสากล

3.เรียนรู้แบบเจาะลึกจากประสบการณ์ตรงของผู้นำจากองค์กรชั้นนำระดับอุตสาหกรรมและระดับสากล

4.ค้นหาศักยภาพและพรสวรรค์เฉพาะบุคคลเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานและนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

5. เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายมิตรภาพเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่ช่วยเหลือกันเพื่อไปสู่ความสำเร็จในระดับสากล

5. เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายมิตรภาพเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่ช่วยเหลือกันเพื่อไปสู่ความสำเร็จในระดับสากล

เรียน BOLD แล้วได้อะไร?

ความเป็นผู้นำ ถูกเข้าใจผิดว่าคือ ทักษะในการทำให้งานสำเร็จ แต่ในโลกของความเป็นจริงนั้น ความเป็นผู้นำไม่ได้จำกัดเพียงแค่ผลลัพธ์ของการทำงาน แต่รวมไปถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ผู้นำมีให้กับคนในองค์กร  การตัดสินใจที่รอบคอบและชัดเจน และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งสำคัญดังต่อไปนี้:

EXPLORATION | การค้นพบหลักการสู่การนำ

สร้างมุมมอง ความเข้าใจ และพัฒนาแก่นแท้ของตัวตนและองค์กรของคุณเพื่อสร้างเอกลักษณ์ จุดแข็ง และโอกาสในการเติบโต

บูรณาการจุดแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร และกฎหมายในระดับสากลและระดับภูมิภาค สู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

เข้าใจโครงสร้างองค์กร กระบวนการ และหลักการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและตัดสินใจให้กับองค์กร

รับคำแนะนำและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เพื่อช่วยให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจในการนำองค์กรของคุณสู่การแข่งขันระดับสากล

EXPANSION | การขยายตัวอย่างเป็นระบบ

เข้าใจโครงสร้างการเติบโตรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ผู้เรียนมี

เจาะลึกกระบวนการ ระบบ และเครื่องมือที่ผู้นำองค์กรและเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใช้ในการนำธุรกิจสู่ความสำเร็จ

เข้าใจแนวโน้มทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนองค์กร

ค้นพบวิธีการดึงศักยภาพของเทคโนโลยีและ Know-How มาใช้เป็นแต้มต่อให้กับการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล

EXCELLENCE | การไปสู่การเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม

ค้นหาและพัฒนาลักษณะความเป็นผู้นำของคุณและผู้คนรอบตัว สู่การนำองค์กรอย่างเป็นเนื้อแท้และชัดเจนในแบบฉบับของคุณเอง

ประสานองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาตัวเองและผู้คนรอบตัวให้สามารถสร้างการพัฒนาอย่างไม่รู้จบ

พัฒนาคุณลักษณะของผู้นำระดับสากล ที่เข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการองค์กรและการเป็นผู้นำ

สร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและมิตรภาพที่มอบโอกาสและให้มุมมอง คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมโครงการ

ราคาและโปรโมชั่น

โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร*
วันที่ 20 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2565 | ทุกวันพุธ เวลา 13:00 น. – 19:00 น.

139,900 บาท/ท่าน*

รับจำนวนจำกัด! เหลือ 5 สิทธิ์สุดท้าย
รีบลงทะเบียนก่อนปรับราคาขึ้น

ผ่อนชำระได้สูงสุด 10 เดือน ดอกเบี้ย 0.74%

*ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

“กล้าไหม.. ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ที่จะแตกต่าง
ที่คุณจะบุกเบิก คุณพร้อมหรือยัง ที่จะเป็นผู้นำ“

– คุณ จรีพร จารุกรสกุล

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ
บริษัท ดับ บลิว เอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“กล้าไหม.. ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ที่จะแตกต่าง
ที่คุณจะบุกเบิก คุณพร้อมหรือยัง ที่จะเป็นผู้นำ“

– คุณ จรีพร จารุกรสกุล

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ
บริษัท ดับ บลิว เอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คำถามที่พบบ่อย

วันและสถานที่จัดหลักสูตร Business Owners and Leaders Development (BOLD)

Business Owners and Leaders Development วันที่ 20 กรกฎาคม – 7 กันยายน 2565 เวลา 13:00 น. – 19:00 น. ณ โรงแรมสยามคิมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร

มีอาหารและเครื่องดื่มให้หรือไม่?

สำหรับหลักสูตร Business Owners and Leaders Development จะมีการจัด Lunch ฺ- Networking Session ให้กับผู้เข้าเรียนทุกท่าน ณ ห้องอาหารของโรงแรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

ดาวน์โหลด Brochure และกำหนดการหลักสูตร
ช่องทางติดต่อทีมงาน

สามารถติดต่อทีมงานลงทะเบียนหลักสูตร BOLD ได้ที่ 094-242-4197 หรือ LINE: @PANPHO (ตลอด 24 ชั่วโมง)

บริษัท แพน โฟ จำกัด

ติดต่อเรา      เงื่อนไขการให้บริการ
2022 – All Rights Reserved.

 แชทกับพนักงานผ่าน LINE

 ติดต่อ Call Center ของเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก