Quantum Leap Program 2018 -2019 ( QL1809 รุ่นที่12 )

อายุสมาชิก กันยายน 2018 – มีนาคม 2020 ( 18 เดือน )

Quantum Leap Program คืออะไร?

Quantum Leap Program หรือมีชื่อย่อว่า QL เป็นหลักสูตรที่ประกอบด้วย 5 โปรแกรมที่ถูกออกแบบโดย T. Harv Eker สำหรับบุคคลที่มุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จด้านบุคคล ด้านธุรกิจ และ ด้านการเงิน เป็นหลักสูตรสร้างประสบการณ์และผลลัพธ์ที่อัศจรรย์เพื่อยกระดับชีวิตของผู้เรียน

Quantum Leap ประกอบด้วย 5 โปรแกรม ดังนี้

ราคารวมมูลค่า 372,710 บาท

หากคุณซื้อเป็นโปรแกรมQUANTUM LEAP – PRIMARY สำหรับท่านที่ 1

หากคุณซื้อเป็นโปรแกรมQUANTUM LEAP – FAMILY  สำหรับท่านที่ 2

( ลงทะเบียน Quantum Leap Family ได้ต่อเมื่อสมัคร Quantum Leap Primary แล้ว )

*ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

1. Upgrade เป็นที่นั่ง VIP ใน GBI/ MTM/ NWA      78,000 บาท

2. บัตร VIP MMI 2 ที่นั่ง + Premium MMI 4 ที่นั่ง พร้อม Workbook ฉบับภาษาอังกฤษ      67,400 บาท

3. บัตร General Seat ของ Guerrilla Business Intensive 1 ใบ ( Full Payment Only )      66,430 บาท

4. บัตร General Seat ของ Naver Work Again 1 ใบ      38,870 บาท

5. Enlightened Wealth Training 10 monthly download      74,360 บาท

6. Seminar of the Century DVDs      52,000 บาท

รวมมูลค่า 377,060  บาท

   หมายเหตุ

  • วันและสถานที่จัดสัมมนาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตรวจสอบวันสัมมนาที่แน่นอนได้ที่ www.successresouce.com
  • สัมมนา Enlightened Warrior Training Camp ลูกค้าจะต้องชำระค่าที่พักและอาหารเพิ่ม 19,530 บาท/คน พร้อมค่าลงทะเบียนQL เพื่อรับสิทธิ์ที่นั่ง สัมมนา Enlightened Warrior Training Camp มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  • ราคาค่าคอร์สสัมมนา, ค่าบริการแปลภาษา, ค่าธรรมเนียมต่างๆ และเงื่อนไขต่างๆ อาจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกQL

การจัดอบรมสัมมนา : สมาชิก QL ต้องเข้าสัมมนาตามโปรแกรม วันที่และประเทศที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์
อายุสมาชิก : ระยะเวลาในการใช้สิทธิ์เข้าสัมมนาตามโปรแกรมจะมีอายุ 18 เดือนนับจากวันที่สมัคร
การยกเลิก : สามารถยกเลิกได้ภายใน 5 วันทำการ ( Colling off period ) หลังการลงนามในใบสั่งซื้อ หรือหลังจากสมัครโดยต้องแจ้งความประสงค์เป็นอีเมลมาที่ info@panpho.com เท่านั้น และจะคืนเงินให้ภายใน 30 วันหลังจากรับเรื่อง แต่หากต้องการยกเลิกภายหลัง Colling period แต่ไม่เกิน 6 เดือน ( ทั้งนี้จะต้องยังไม่เข้าสัมมนาใดๆในโปรแกรมเลย ) จะถูกหักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 20%
การโอนสิทธิ์ : ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือเปลี่ยนชื่อได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อสัมมนาได้1 ครั้ง/โปรแกรม แต่ต้องภายในอายุสมาชิก 18 เดือน
ต่ออายุสมาชิก : หากต้องการขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์หลังหมดอายุจะมี ค่าธรรมเนียม 12, 5000 บาท ( ภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 875 บาท )
การเข้าร่วมสัมมนา : จะมีอีเมลส่งแจ้งให้ท่านยืนยันการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในแต่ละสัมมนาอย่างน้อยล่วงหน้า 30 วัน ทั้งนี้หากผู้สมัครแจ้งการใช้สิทธิ์ โดยระบุการเข้าร่วมสัมมนาแล้ว แต่ไม่ได้ไปแสดงตน จะต้องเสียค่าปรับ 7,500 บาท ( ภาษีมูลค่าเพิ่ม 525 บาท )
สัมมนา Enlightened Warrior Training Camp กรณีท่านแจ้งชื่อเพื่อเข้าสัมมนาแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ จำเป็นต้องชำระค่าอาหาร ที่พักเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมสัมมนาในครั้งถัดไป จำนวน 19,530 บาท
การชำระเงิน : สมาชิก QL จะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนก่อนถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ และได้รับ Bonus ตามเงื่อไขที่ระบุไว้
บริการแปลภาษา : เนื่องจากบริการแปลภาษาไทยเป็นบริการเสริมซึ่งจะต้องมีผู้ใช้บริการขั้นต่ำอย่างน้อย 30 คน หากจำนวนคนไม่ถึงตามที่ระบุ PanPho มีสิทธิ์แจ้งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือยกเลิก โดยมิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดของผู้สมัคร และจะคืนเงินค่าบริการแปลภาษาตามสัดส่วนที่เรียกเก็บมาแล้วสำหรับโปรแกรมที่ไม่สามารถให้บริการได้โดยผู้สมัครสามารถเข้าสัมมนาได้ตามปกติ

(*ราคาคอร์สสัมมนา, ค่าที่พัก Warrior Camp, เงื่อนไขค่าธรรมเนียมและบริการอาจมีการเปลีี่ยนแปลง โดยผู้จัดฯ Success Resources จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

ช่องทางการยืนยันและชำระเงิน

วิธีการชำระค่าโครงการการอบรม
1. ชำระค่าลงทะเบียนสัมมนา (พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยโอนเงินไปที่

ชื่อบัญชี : บริษัท แพน โฟ จำกัด
ธนาคาร : กรุงศรีฯ บัญชีออมทรัพย์
สาขา : เดอะมอลล์บางแค
บัญชีเลขที่ : 4-50165645-4

ชื่อบัญชี : บริษัท แพน โฟ จำกัด
ธนาคาร : กรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
สาขา : งามวงศ์วาน
บัญชีเลขที่ : 1-41024960-3

ชื่อบัญชี : บริษัท แพน โฟ จำกัด
ธนาคาร : กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
สาขา : พุทธมณฑลสาย3
บัญชีเลขที่ : 0-09134687-7

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของคุณลูกค้า

วิธียืนยันการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : แจ้งยืนยันทางออนไลน์  โดยแนบหลักฐานการชำระเงินใน >>> “แจ้งชำระเงิน” ทางLine@Panpho
วิธีที่ 2 : ส่งอีเมล์มาที่ info@panpho.com  โดยแนบ “หลักฐานการชำระเงิน” และ “ชื่อ – นามสกุล”  ให้ตรงกับข้อมูลทีลงทะเบียนมาแล้ว

การตอบรับการลงทะเบียนและชำระเงิน
ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท แพน โฟ จำกัด จะทำการส่ง SMS ไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 3 วันทำการ

หมายเหตุ :  หากท่านไม่ได้รับภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 099-397-4624, 094-242-4197  หรือ  Line: @PanPho


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท แพน โฟ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากSUCCESS RESOURCES ให้เป็นตัวแทนการดูแลการรับสมัครและการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ

ฝ่ายบริการลูกค้ายินดีให้ข้อมูลกับผู้สนใจทุกท่าน  กรุณาติดต่อเราได้ที่

Tel. 094-242-4197, 099-397-4624
วันทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 9:00 น. – 17:30น.

LineID: @Panpho
ติดต่อได้ตลอด

Email : info@panpho.com

รับข่าวสารสัมมนา และโปรโมชั่นก่อนใคร!

ท่านสามารถติดตามข่าวสารสัมมนาด้านการพัฒนาตัวเองและการสร้างความมั่งคั่งระดับโลก, Workshop ต่างๆในประเทศไทย,
สาระความรู้การพัฒนาตัวเอง, และรวมถึงสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ช่องทางติดต่อ LINE ของเรา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก