หลักสูตรการตลาด > Marketing Plan for Business Owners

Marketing Plan for Business Owners | หลักสูตรวางแผนการตลาดสำหรับเจ้าของธุรกิจ

กำหนดการเรียน

วัน: อังคารที่ 15, พุธที่ 16, พฤหัสที่ 17 พฤศจิกายน 2565
เวลา: 19:00 – 22:00 น.
เรียนสดทางออนไลน์ผ่าน ZOOM

ค่าลงทะเบียนเรียน

ราคาพิเศษเพียง : 4,900 บาท

(จากราคาปกติ 6,900 บาท)

 หมายเหตุ:

 • ปิดลงทะเบียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 65
 • ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สู้แบรนด์ใหญ่ได้ ไม่ต้องใช้งบเยอะ
หากรู้จักการวางแผนการตลาดอย่างมีระบบ

รายละเอียดโปรแกรม | Program Details

“ไม่จำเป็นว่าแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีแผนการตลาด แต่ทุกแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่มีแผนการตลาดทั้งสิ้น”

คุณเชื่อหรือไม่ว่า ธุรกิจมากกว่า 95% มักต้อง “แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า” เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ในขณะที่มีธุรกิจเพียง 5% ในเท่านั้นที่สามารถ “รับมือกับปัญหา” ได้อย่างรอบคอบและมีทิศทางในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการวางแผนที่รัดกุมและมีทิศทาง

หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดของนักการตลาดและฝ่ายการตลาดในปัจจุบันคือ พวกเขาไม่วางแผนในการหาลูกค้าและรักษาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากพอ จึงทำให้กลยุทธ์ต่างๆ นั้นไม่มีทิศทางและก่อให้เกิดปัญหาในการควบคุมผลลัพธ์ของธุรกิจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน ที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา นั่นจึงเป็นเหตุผลให้หลายๆ ธุรกิจนั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างแผนการตลาดไว้มากเท่าที่ควรด้วยเหตุผลที่ว่า “จะทำแผนไปทำไม ในเมื่อสุดท้ายแผนก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดี”

จากข้อมูลของ Bplans ได้ระบุว่าเหตุผลหลักๆ ที่ธุรกิจส่วนใหญ่ล้มเหลวในการทำการตลาดมาจาก 4 ปัจจัยหลักๆ คือ

1. ไม่มีแผนการตลาด – นักการตลาดส่วนใหญ่มักคิดว่าการวางแผนการตลาดเพียงเพื่อให้รู้ว่าเราขายอะไรและขายเท่าไหร่ก็เพียงพอแล้ว ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การทำแผนการตลาดที่ดีจะต้องรู้อย่างลึกซึ้งถึงวัตถุประสงค์ของการทำการตลาด วิธีการ ช่องทาง และการวัดผลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ

2. ไม่ได้ทำวิจัยมามากพอ – หนึ่งในปัญหาของนักการตลาดและฝ่ายการตลาดคือ “การตลาดคือฝ่ายที่ทำงานในการหาลูกค้ามากที่สุด ในขณะเดียวกัน ก็เป็นฝ่ายที่กลัวที่จะเจอลูกค้ามากที่สุดเช่นกัน” นั่นจึงทำให้การทำกาตลาดส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบของการ “เดา” มากกว่าตอบโจทย์แบบตรงๆ ว่าในความเป็นจริง ลูกค้าต้องการอะไรจากแบรนด์มากที่สุด

3. ไม่ได้วัดผล หรือ วัดผลไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ – หนึ่งในความผิดพลาดของการทำการตลาดปัจจุบันคือการตั้งวัตถุประสงค์ของการทำการตลาดกับการสร้างแบรนด์ ไม่สอดคล้องกัน ซึ่งพบได้มากในธุรกิจที่ไมชัดเจนกับแผนการตลาดของตน ยกตัวอย่างเช่น กำหนดวัตถุประสงค์ของการทำการตลาดไปที่การสร้างแบรนด์ แต่ไปวัดผลที่ยอดขาย เป็นต้น

4. ไม่ชัดเจนว่าลูกค้าเป็นใคร – หลายๆ ครั้งที่คนทำการตลาดมักพยายามนำเสนอว่า “ทุกคนที่จ่ายเงินคือลูกค้าของเรา” ซึ่งอาจจะจริงสำหรับธุรกิจที่มีขนาดธุรกิจที่ใหญ่มาก แต่ในขณะเดียวกัน ธุรกิจส่วนใหญ่มีงบการตลาดที่จำกัด นั่นจึงทำให้เราต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อที่เราจะสามารถลงทุนทรัพยากร คน เงิน และเวลาไปให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด

ทั้งหมดนี้คือเหตุผลส่วนใหญ่ที่นักการตลาดมักมองข้ามเมื่อพูดถึงการทำแผนการตลาด ส่งผลให้แบรนด์และธุรกิจส่วนใหญ่มักประสบปัญหาในการทำการตลาดอย่างไร้ทิศทางและไม่สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส Marketing Plan for Business owners จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้เจ้าของธุรกิจและนักการตลาดในการวางแผนการตลาดยุคใหม่ที่บูรณาการเทคโนโลยีและองค์ประกอบในการทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีพื้นฐานเลยจนสามารถสร้างแผนการตลาดที่ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญได้ภายในระยะเวลา 3 วัน

ด้วยเหตุผลนี้ Marketing Plan for Business owners จึงถูกออกแบบมาอย่างมีจุดประสงค์ รอบคอบ และผ่านการคิดในการพัฒนานักการตลาดและบุคคลทั่วไปที่มีความต้องการในการวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ แม่นยำทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฎิบัติจริง พร้อมเข้าใจข้อควรระวังในการนำไปใช้ และหลักการสู่ความสำเร็จด้วยแผนการตลาดผ่านกรณีศึกษาสำคัญจากหลากหลายอุตสาหกรรม

คุณจะได้พบกับขั้นตอนสำคัญในการเปลี่ยนเป้าหมายการตลาดของคุณเป็นวิธีการในการลงมือทำเพื่อให้เป้าหมายของคุณประสบความสำเร็จ

ดังนั้น จะดีกว่าไหม ที่วันนี้คุณจะสามารถเรียนรู้วิธีการ
วางแผนการตลาดแบบมืออาชีพในระยะเวลาเพียง 3 วัน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตร 3 วัน

▶ วิธีคิดสำหรับธุรกิจและวิธีการสร้างยอดขายได้ด้วยตัวคุณเอง ผ่านการวางแผนการตลาดภายในระยะเวลา 3 วัน

▶ หลักการในการวางแผนการตลาดแบบมีขั้นตอน เพื่อสร้างยอดขายได้ตลอดทั้งปี โดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานการตลาดใดๆ ก็สามารถทำได้

▶ เข้าใจองค์ประกอบและที่มาของการสร้างจุดขายที่ยั่งยืนเพื่อเอาชนะคู่แข่งได้ด้วยไม่ต้องทุ่มงบการตลาดให้เปลืองแรง

▶ ขั้นตอนในการวิเคราะห์และปรับช่องทางการตลาดให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการเข้าใจธุรกิจ เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และ เข้าใจตลาด

▶ และอื่นๆ อีกมากมายตลอดหลักสูตร..

3 วันกับการทำแผนการตลาดที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

ไม่จำเป็นต้องลองผิดลองถูกอีกต่อไป ในเมื่อคุณสามารถต่อยอดประสบการณ์ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการทำ Marketing Plan จากอุตสาหกรรมต่างๆ มาแนะนำคุณว่าทำอย่างไรคุณถึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในการทำการตลาดด้วย Marketing Plan ที่ครอบคลุมทุกมิติของการทำแผนการตลาดกับคุณ ธีรานนท์ ศิริกุลพิริยะ Founder และ CEO จากบริษัท Solution Potentials บริษัทให้คำปรึกษาด้านการตลาดและกลยุทธ์ให้แก่องค์กรชั้นนำที่มีประสบการณ์ในการวางแผนการตลาดมามากกว่า 50 ธุรกิจจาก 27 อุตสาหกรรมที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงและกรณีศึกษาในการทำแผนการตลาดอย่างไรให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

สิ่งที่คุณจะได้รับนอกจากความรู้

 • Connection : รู้จักเพื่อนใหม่ที่เป็นเจ้าของธุรกิจจากหลากหลายอาชีพและอุตสาหกรรม
 • Business Opportunity :โอกาสธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมหลักสูตร
 • Profitability : ฟังกรณีศึกษาจากเพื่อนร่วมหลักสูตรและนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างยอดขาย

ช่องทางการเรียน

 • เรียนสดออนไลน์ผ่าน Zoom Virtual Interactive
 • รับไฟล์ E-Workbook และลิ้งค์ในการเข้าเรียนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงก่อนเข้าเรียน

รายละเอียดการซื้อและขอใบกำกับภาษี

 • ราคานี้ต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% 
 • สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% 
 • กรุณากรอกรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนให้ถูกต้อง
 • จัดส่งใบเสร็จและใบกำกับภาษีอีเลคทรอนิคทางอีเมล์
 • กรณีต้องการใบกำกับภาษีตัวจริง กรุณาแจ้งที่อยู่ส่งไปรษณีย์

ข้อควรทราบในการเข้าเรียน

 • วันหรือเวลาที่ขาดเรียนด้วยเหตุจำเป็น สามารถดูไฟล์คลิปได้ 14 วันหลังจบโปรแกรม
 • วันและเวลาการเรียนการสอน อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณีแต่สามารถโอนสิทธิ์ได้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเรียน
 • เจ้าหน้าที่จะเชิญเข้ากลุ่มไลน์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารในการเตรียมตัวเรียนแต่ละโปรแกรมก่อนวันเรียน

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

 • ทีมงานทุกคนให้ความสำคัญกับการบริการที่ดีและเอาใจใส่เจ้าของธุรกิจทุกท่านอย่างใกล้ชิด
 • พร้อมบริการตลอดเวลาที่ Line OA : @PanPho หรือ โทร. 094-242-4197 (วันและเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.)

ต้องการออกใบแจ้งหนี้ คลิกที่นี่

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก