ร่วมงานกับเรา

บริษัท แพน โฟ จำกัด คือ บริษัทสัญชาติไทยที่ก่อตั้งโดย คุณรมยกร สุวิสิทฐ์ ในฐานะผู้ประกอบการคน หนึ่งที่ต้องเผชิญความท้าทายต่างๆ จากการบริหารธุรกิจและเศรษฐกิจ ซึ่งความรู้ที่เรียนมาหรือมีอยู่ รอบตัวนั้นมีจำกัด จึงได้มีโอกาสไปเรียนรู้วิชาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์แขนงต่างๆ ที่ยังไม่มีสอน ในประเทศไทย และได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้กับชีวิตและธุรกิจจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด

จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะนำความรู้ชั้นนำจากต่างประเทศมาเผยแพร่ให้เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการชาว ไทยให้สามารถเรียนรู้กับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ผ่านสัมมนา คอร์สอบรมและหลักสูตรหลาก หลายประเภท อาทิเช่น การทำธุรกิจ การตลาด การลงทุน และการสร้างความมั่งคั่งอย่างเป็นระบบผ่าน วิธีคิดและวิธีการที่ถูกต้อง

อีกทั้งบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำเข้าลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่และจำหน่ายบัตรสัมมนาให้กับวิทยากร และผู้เชี่ยวชาญระดับโลก อาทิ Tony Robbins, T.Harv Eker, Robert Kiyosaki, และอีกหลายๆ ท่าน รวม ทั้งในการเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการเพื่อจัดสัมมนาและมอบความรู้ให้แก่เจ้าของธุรกิจชาวไทยกว่าหลาย หมื่นคนให้สามารถสร้างยอดขาย ขยายธุรกิจ และขยายศักยภาพของธุรกิจด้วยความรู้คุณภาพ

ทำไมต้องร่วมงานกับเรา

การทำงานกับเรานั้นเต็มไปด้วยการเรียนรู้และความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่เจ้าของธุรกิจและบุคคลที่ต้องการความรู้ที่ช่วยให้พวกเขาสร้างผลลัพธ์ทางชีวิต การงาน การเงิน ธุรกิจ ความสัมพันธ์ อย่างก้าวกระโดด จากนักพูดและวิทยากรแถวหน้าของโลก

ดังนั้น การทำงานของทีมงานเรานั้นจะเป็นเหมือนกับการยกระดับทางความรู้ ความคิดและประสบการณ์ในระดับนานาชาติ

เป้าหมายในการทำงานของเรา

ภารกิจของเราคือการทำให้การเรียนรู้ด้านชีวิตและธุรกิจ “เป็นเรื่องง่าย” ผ่านหลักสูตรสัมมนา คอร์สออนไลน์ และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางบริษัทของเราจัดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ที่เจ้าของธุรกิจต้องการความรู้ที่ใช้ได้จริงมากกว่าตอนไหนๆ 

เป้าหมายของเรา:
ช่วยเจ้าของธุรกิจ SMEs มากกว่า 100,000 ธุรกิจ
ให้เติบโตเป็น 2 เท่าภายในปี 2025

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง Marketing Administrator - ( 2 อัตรา)

สถานที่ฏิบัติงาน : Pan Pho Co., Ltd.
115/14 ซ.พุทธมณฑลสาย2 ซอย21/1 แยก8 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เว็บไซต์บริษัท: www.panpho.com
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30

รายละเอียดงาน
1. ทำการตลาดทั้งในด้านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ วางการจัดทำแผนงานของการตลาดออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram,  Youtube, Blog ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดการสร้างสรรค์ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
3. เป็นผู้ดูแลและประสานงานร่วมกับ Admin และคอยติดตาม Trend และสร้างสื่อให้มีความน่าสนใจ
4.ติดต่อประสานงานทีมงานในประเทศกับต่างประเทศ (ฝ่ายขาย/โปรเจค/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
5. ทำงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมายได้เป็นอย่างดี


คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/ การตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Excel, Windows,) และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ในการทำงานการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 3 ปีขี้นไป
มีความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาช่องทางออนไลน์ต่างๆ รวมถึงมีความสนใจงานด้านการตลาดออนไลน์และออฟไลน์
5. มีความสร้างสรรค์ในการจัดทำกิจกรรมบนสื่อต่างๆ
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
8. พิจารณางานจาก Portfolio
9. สื่อสารโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า - ( 2 อัตรา)

สถานที่ฏิบัติงาน : Pan Pho Co., Ltd.
115/14 ซ.พุทธมณฑลสาย2 ซอย21/1 แยก8 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เว็บไซต์บริษัท: www.panpho.com
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เรียนรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง
2. ดูแลการให้ข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์, Line OA, Email, Messenger
3. ลงบันทึกรายละเอียดการติดต่อลูกค้าลงในระบบคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้
4. วางแผนการติดตาม ประสานงาน และบริหารงานของตนเองอย่างมีระเบียบ
5. จัดทำเอกสารตามที่กำหนดเพื่อส่งงานให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร
6. ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ ในงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นระเบียบและเป็นระบบ
7. จัดทำงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรให้ประสบความสำเร็จ
8. จัดทำทะเบียนลูกค้าในการเข้าร่วมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดด้วยความละเอียดรอบคอบ
9. พร้อมพัฒนาและปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
2. การศึกษาตั้งแต่ปวช. ขึ้นไป
3. มีทัศนคติบวก พร้อมที่จะเรียนรู้
4. ชอบอ่านหนังสือและพัฒนาตนเอง
5. ชอบพูดคุยกับลูกค้า มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ
7. มีประสบการณ์จัดทำรายงานและจัดงานเอกสารได้ดี
8. มีประสบการณ์ด้านการขาย งานบริการ งานดูแลลูกค้าอย่างน้อย 2 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
9. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง Graphic Designer - ( 2 อัตรา)

สถานที่ฏิบัติงาน : Pan Pho Co., Ltd.
115/14 ซ.พุทธมณฑลสาย2 ซอย21/1 แยก8 ถนนพุทธมณฑลสาย2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เว็บไซต์บริษัท: www.panpho.com
เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30

รายละเอียดงาน
1. ออกแบบ Artwork (ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์) ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่กำหนด
2. Support งานกราฟฟิคในทีมต่างๆ อาทิ Banner ขนาดต่างๆ หรือ Brochure ส่งเสริมการขายเป็นต้น
3. ทำกราฟฟิคให้เหมาะสมกับสื่อที่จะลงโฆษณาต่างๆ พร้อมกับ Resizing
4. ทำ Photoshop เพื่อแต่งภาพได้เบื้องต้น
5. รับผิดชอบงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. หากสามารถตัดต่อวีดิโอได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านมัลติมีเดียหรือด้านการออกแบบ
3. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator  ได้อย่างคล่อแคล้ว
4. มีประสบการณ์ในสายงานกราฟฟิคอย่างน้อย 3 ปีขี้นไปและมีความรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาช่องทางออนไลน์ต่างๆ
5. มีความสร้างสรรค์ในการจัดวางองค์ประกอบและมี Sense of Composition อย่างจัดเจน
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
8. พิจารณางานจาก Portfolio
9. สื่อสารโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก