094-242-4197, 099-397-4624 info@panpho.com
หลักสูตรอบรมอสังหาริมทรัพย์ SURE

มิถุนายน – สิงหาคม 2562 |  กรุงเทพ

(ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งวัน-เวลา-สถานที่ให้ทราบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

ด่วน! จำกัดเพียง 70 ที่นั่ง/รอบ/ปี เท่านั้น!

โครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์ที่จะทำให้คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญ ใน 7 สัปดาห์เท่านั้น!

“อสังหาริมทรัพย์” อาจฟังดูเป็นสิ่งที่ยากสำหรับใครบางคน นั่นอาจเป็นเพราะเขานั้นกำลังขาดผู้ที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องและครบถ้วน! แต่ในโครงการหลักสูตรอบรมอสังหาริมทรัพย์ SURE โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ได้ถูกออกแบบให้เป็นหลักสูตร 7 สัปดาห์ที่ครอบคลุมการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเจาะลึก จากเริ่มต้นจนถึงการทำโปรเจ็คจริง โดยคณาจารย์ระดับประเทศ ที่จะมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่คุณไม่สามารถหาได้จากสัมมนาที่อื่นอย่างแน่นอน!!


วางแผนและจัดทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน 7 สัปดาห์

โปรแกรม SURE ถูกออกแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่ครบถ้วน และ เข้าใจการเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ  โดยเน้นการวางแผนการลงทุนและพัฒนาอย่างชัดเจน  ซึ่งสามารถทำได้ภายใน 7 สัปดาห์!

การประยุกต์นวัตกรรมการตลาด การขาย และความรู้รอบด้าน

นอกจากจะได้เรียนรู้การทำโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นขั้นตอน เรายังให้ความสำคัญกับทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องในการทำโครงการ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบ สิ่งแวดล้อม การตลาด และการขายจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

การแนะนำและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ

ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น ผู้เรียนทุกท่านจะมีโอกาสได้มีประสบการณ์การวางแผนจริงกับกลุ่มเพื่อนๆ ร่วมรุ่น. โดยได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากคณาจารย์เพื่อให้โครงการของท่านนั้นสมบูรณ์แบบและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน


ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในหลักสูตร 7 สัปดาห์

ประโยชน์ที่ 1

เรียนรู้กุญแจสำคัญในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจอสังหาฯ ทุกมิติอย่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่โครงการที่ประสบความสำเร็จ

ประโยชน์ที่ 2

เข้าใจการลงทุนควบคู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จและสร้างผลกำไรสูงสุด

ประโยชน์ที่ 3

ตระหนักถึงการออกแบบและพัฒนาโครงการอสังหาฯ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างมูลค่าให้โครงการอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ประโยชน์ที่ 4

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการตลาดและการขายโครงการอสังหาฯ เพื่อสร้างความแตกต่างและเหนือคู่แข่ง

ประโยชน์ที่ 5

การบริหารต้นทุนการก่อสร้างเพื่อควบคุมและสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

ประโยชน์ที่ 6

เรียนรู้และข้อระวังการบริหารสัญญาก่อสร้างและเอกสารก่อสร้าง

ประโยชน์ที่ 7

เรียนรู้ปัจจัยสำคัญในการจัดทำแผนธุรกิจและขอสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน

ประโยชน์ที่ 8

จัดทำแผนโครงการอสังหาฯ เพื่อสร้างประสบการณ์จริงระหว่างผู้เรียนและทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ประโยชน์ที่ 9

สร้างเครือข่ายนักพัฒนาและนักลงทุนระหว่างผู้เรียนในรุ่นเพื่อการช่วยเหลือและต่อยอดในอนาคต

ดาวน์โหลดรายละเอียดสัมมนา

 รายละเอียดและเนื้อหาที่ท่านจะได้เรียนรู้ตลอดสัมมนาทั้ง 7 สัปดาห์จากคณาจารย์จากสาขาต่างๆ ใน SURE Program รุ่นที่ 7


ABOUT SPEAKERS | เกี่ยวกับวิทยากร

ร.ศ นิพัทธ์ จิตรประสงค์

ร.ศ นิพัทธ์ จิตรประสงค์

อดีตคณะบดีคณะพาณิชยศาตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร

ผศ.ดร. อรรจน์ เศรษฐบุตร

อาจาร์จากคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

รศ. วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์

รศ. วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์

อาจารย์ภาควิชาออกแบบสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปกร

ผศ. จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

ผศ. จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์

อาจาร์จากคณะพาณิชยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ. ยอดเยี่ยม เทพธรานน์

อ. ยอดเยี่ยม เทพธรานน์

สถาปนิกชื่อดัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและบริหารการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

อ. จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

อ. จักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

Assiciate Director บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ จำกัด


ราคาบัตรสัมมนา | Pricing

Silpakorn University Real Estate Program 2018

มิถุนายน – สิงหาคม 2562 |  กรุงเทพ

(ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งวัน-เวลา-สถานที่ให้ทราบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562)

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.  ชำระค่าโครงการอมรม 18,000 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยโอนเงินไปที่
ชื่อบัญชี : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธนาคาร : กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
สาขา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาท่าพระจันทร์
บัญชีเลขที่ : 645-1-00331-1

2. แนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมชื่อ-นามสกุลมาที่ info@panpho.com ฝ่ายทะเบียนของบริษัท แพน โฟ จำกัดจะทำการลงทะเบียน

3. บริษัทฯ จะส่งหลักฐานการลงทะเบียนไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ภายใน 3 วันทำการ (หากท่านไม่ได้รับภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 092-901-9959 หรือ Line: @PanPho

การยกเลิก

1. หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมในวันดังกล่าว ทางคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

2. สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้โดยต้องแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลล์ info@panpho.com ภายในวันที่ 30 วันก่อนเริ่มสัมมนาเท่านั้น

3. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้จะคืนเงินตามจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วเท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร SURE

กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อการลงทะเบียนโครงการอบรม SURE  ซึ่งจะอนุมัติก็ต่อเมื่อเอกสารครบถ้วนเท่านั้น!

*ราคานี้ไม่มีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

**ราคานี้รวมอาหารเครื่องดื่มตลอดงานสัมมนา

***สัมมนาบรรยายเป็นภาษาไทย วิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


TESTIMONIALS 

ประสบการณ์จริงจาก “เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์”ผู้เคยเข้าร่วมสัมมนา

“ความรู้ที่ได้จากการอบรมนั้นทำให้สามารถวางแผน วิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ซึ่งความรู้ที่ได้เรียนในโครงการอสังหาฯ ของ SURE แตกต่างกับที่ผมไปอบรมที่อื่นๆ มากครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำผังโครงการ, Feasibility, Green Building, Facility Management และ การได้ทำโปรเจคส่งก่อนอบรมทำให้เข้าใจเนื้อหาที่อบรมมาทั้งหมด”

คุณบูนท์  ธีระเดชานนท์, SURE รุ่น 3
Project Manager
The Sea Condominium, จ.ประจวบคีรีขันธ์

“นอกจากความรู้ที่ได้รับจากการเรียนแล้ว ยังได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับปัญหาจริงที่เจอในการพัฒนาโครงการอสังหาฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทำให้มั่นใจในการตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น  ที่สำคัญที่ได้รู้จักเพื่อนจากหลากหลายสายงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน สามารถช่วยให้คำปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ก่อนที่เราจะลงสนามจริง”

คุณเกวลิน ชาญชูทรัพย์, SURE รุ่น 4
General Manager,
โครงการเอมัสท์, กรุงเทพฯ


สัมมนาวันที่ :

กำหนดการ : มีความตั้งใจในการถ่ายทอดและเนื้อหากิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นเวลาในการจัดสัมมนาอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

วิทยากร : สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

การลงทะเบียน : ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านต้องลงทะเบียน โดยการนำ SMS พร้อมบัตรประชาชน มาลงทะเบียน ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียน หน้าห้องสัมมนา

 

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะฮออล์ ชั้น 5.5 (ฝั่งอาคารจอดรถ)

กรุงเทพ, ประเทศไทย

ที่อยู่ติดต่อ :เลขที่ 99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด ตำบลบางตลาด จังหวัดนนทบุรี 11120

สัมมนานี้แตกต่างจากสัมมนาอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อย่างไร?

สัมมนา SURE แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่สามารถเลียนแบบได้

– สัมมนา SURE นั้นเป็นที่รู้จักและได้รับการยกย่องและยอมรับจากนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศไทยในการช่วยแก้ปัญหาการจัดการวางแผนเริ่มโครงการการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด

– ผู้สอนเป็นวิทยากรที่ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีประสบการณ์และมีผลลัพธ์จริง  จึงจะทำให้คุณภาพและเนื้อหาสัมมนานั้นอีดแน่นและมีคุณภาพ

– วิทยากรที่สอนจะใช้เนื้อหาจากประสบการณ์การทำงานและสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพในการลงมือปฎิบัติจริงและถูกต้องตามหลักการการลงทุน

บริษัท แพน โฟ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ให้เป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายและลงทะเบียนแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

– เนื้อหาที่ถูกถ่ายทอดมากว่า 6 รุ่นและมีผู้สำหรับการศึกษามาแล้วกว่า 300 คน จึงทำให้เนื้อหาและข้อมูลต่างๆถูกพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีความเป็นเฉพาะตัวสูง

อ่านหนังสือแตกต่างอย่างไรกับการเข้าสัมมนา

การอ่านหนังสืออสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไป :

– มีข้อจำกัดในการถ่ายทอดเนื้อหา และการตีความหมาย  ซึ่งที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้อ่าน

– ไม่มีการวิเคราะห์รูปแบบของ “การวางแผน” ของแต่ละประเภทโครงการซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

– ไม่มีการวิเคราะห์รูปแบบของ “การตลาดและการขาย” ของแต่ละโครงการอสังหาริมทรัพย์

การเข้าร่วมหลักสูตร SURE* :

– ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับการปูพื้นฐานทีละขั้นตอนตั้งแต่เช้าวันแรกจนถึงวันสุดท้ายอย่างเข้มข้น โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

– มีการทำแบบฝึกหัด โครงการกลุ่ม และ Workshop ต่างๆที่จะให้โอกาสผู้เข้าร่วมโครงการได้ลงมือทำจริง และได้เจอปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

– ได้เพื่อนและสังคมใหม่ที่มีความคิดและเป้าหมายการลงทุนเหมือนกัน

– ได้อยู่ในบรรยากาศที่ให้พลังและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

– ได้เรียนรู้และลงมือทำทุกกิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ได้รับใบประกาศนียบัตรจาก SURE

– ได้รับคำปรึกษาจากผู้สอนโดยตรงทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม เพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงและยั่งยืน

สามารถซื้อบัตรสัมมนาที่หน้างานได้ไหม?

ไม่สามารถซื้อบัตรหน้างานในทุกกรณี อนึ่งโครงการอบรม SURE จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนสูงสุด โดยจะจำกัดเพียงแค่ 60 ที่นั่งต่อรอบเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับเมื่อที่นั่งเต็ม) เพื่อสะดวกต่อการทำงานกลุ่มและคุณภาพของการเรียนที่ผู้เรียนจะได้รับ

หมายเหตุ :

– ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

– ราคารวมอาหารและเครื่องดื่มตลอดสัมมนาตามที่กำหนดไว้

– ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

– อีเมล: info@panpho.com

– โทรศัพท์ 092 901 9959 [จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 น. – 17:30น.] – LineID: @Panpho [ตลอดเวลา]

ติดต่อเราได้เสมอ!

สอบถามรายละเอียดได้ 2 ช่องทาง
LINE ID : @PanPho [ตลอดเวลา] Call Center : 092-901-9959, 062-605-9559