จองด่วน! เหลือ 5 ที่นั่งสุดท้าย ก่อนปรับราคาขึ้นเป็น 15,900 บาท

หลักสูตร IELTS PREPARATION INTENSIVE (IPI) เป็นหลักสูตรระยะสั้น 55 ชั่วโมงที่ถูกออกแบบมาเพื่อนักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจในการสอบ IELTS (International English Language Testing System) เพื่อใช้ผลคะแนนในการนำไปยื่นสำหรับศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนานาชาติ หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

โดยโครงการดังกล่าวได้ถูกออกแบบและจัดการเรียนการสอนโดยศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันที่เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัยและการสอบ

เราเชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนไทย
ในการสอบ IELTS ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลจาก IELTS ระบุว่าประเทศไทยนั้นมีคะแนนการสอบสำหรับ IELTS อยู่ที่ 6.0 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยมาตรฐานของประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก โดยพบว่าในแต่ละปีมีผู้สอบชาวไทยมากถึง 35,000 คน/ ปี และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละทักษะต่างๆ ได้แก่ การฟัง(6.4) การอ่าน (6.1) การเขียน (5.5) และการพูด (5.9)

ด้วยเหตุนี้ ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมต่อการสอบ จึงได้จัดทำหลักสูตร IELTS PREPARATION INTENSIVE (IPI) เพื่อให้ผู้สอบชาวไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้จากคณาจารย์ในราคาจับต้องได้

ทำไมศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC)
จึงเป็นทางเลือกอันดับ 1 ของการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ!

ทำไมศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC)
จึงเป็นทางเลือกอันดับ 1 ของการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ!

PC หรือชื่อเต็มว่า ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 ดยมุ่งเน้นสร้างรากฐานอันสำคัญ ทั้งทักษะภาษาอังกฤษและความรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติและปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและองค์ความรู้ที่มีอยู่รอบตัว โดยมีจุดประสงค์สูงสุดในการให้ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อที่ MUIC และประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติได้

เพราะเราเชื่อว่า ทักษะภาษาอังกฤษที่ดีไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ แต่เกิดจากการบ่มเพาะและฝึกฝน

ปัจจุบันนั้น ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) กลายมาเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญในการผลักดันให้นักศึกษาไทยได้สามารถปลดล็อคทักษะการใช้ภาษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) ด้วยจุดเด่นดังต่อไปนี้:

คณาจารย์และผู้สอนจากโครงการเป็น Native Speaker ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษให้กับชาวไทย และเป็นอดีต Examiner ให้กับทาง IELTS

หลักสูตรและเนื้อหาทั้งหมดถูกำกับดูแลโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สอนใช้เทคนิคการสอนที่เน้นไปในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษามากกว่าการทำข้อสอบ

ซึ่งมีผู้ผ่านการเรียนการสอนมาแล้วกว่า 6,000 คนตลอดเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา ทำให้คุณสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่เลยว่าผลลัพธ์และเนื้อหาการสอนนั้นจะเข้มข้นและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้อย่างแท้จริง

คุณรู้หรือไม่ว่า.. อะไรคือปัญหาอันดับ 1 ของ
คนที่กำลังจะเตรียมสอบ IELTS????

คุณรู้หรือไม่ว่า.. อะไรคือปัญหาอันดับ 1 ของ
คนที่กำลังจะเตรียมสอบ IELTS????

จากประสบการณ์ของเราในการทำงานกับนักเรียนและผู้ที่กำลังจะเตรียมสอบ IELTS ส่วนใหญ่ต่างใช้เวลาไปกับเทคนิคในการทำข้อสอบ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การสอบ IELTS นั้นเป็นการสอบเพื่อวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ

หลายๆ ครั้งที่นักเรียนส่วนใหญ่พยายามจำเทคนิคการสอบที่มีอยู่มากมายไปใช้สอบจริง นั่นทำให้คนส่วนใหญ่นั้นสับสนและจับต้นชนปลายไม่ถูกในการทำข้อสอบ

ด้วยเหตุนี้ หลักสูตร IELTS PREPARATION INTENSIVE จึงถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างตรงไปตรงมานั่นคือ “การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะครบถ้วนและพร้อมในการสอบมากที่สุด” ผ่านโมดูลต่างๆ ของเราดังต่อไปนี้

จากประสบการณ์ของเราในการทำงานกับนักเรียนและผู้ที่กำลังจะเตรียมสอบ IELTS ส่วนใหญ่ต่างใช้เวลาไปกับเทคนิคในการทำข้อสอบ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การสอบ IELTS นั้นเป็นการสอบเพื่อวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ

หลายๆ ครั้งที่นักเรียนส่วนใหญ่พยายามจำเทคนิคการสอบที่มีอยู่มากมายไปใช้สอบจริง นั่นทำให้คนส่วนใหญ่นั้นสับสนและจับต้นชนปลายไม่ถูกในการทำข้อสอบ

ด้วยเหตุนี้ หลักสูตร IELTS PREPARATION INTENSIVE จึงถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างตรงไปตรงมานั่นคือ “การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะครบถ้วนและพร้อมในการสอบมากที่สุด” ผ่านโมดูลต่างๆ ของเราดังต่อไปนี้

IELTS FOUNDATION FOR SUCCESS | สร้างพื้นฐานให้แม่น ในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนั้นอาจดูเรียบง่ายและเน้นไปที่การสื่อสาร แต่เมื่อเข้าสูการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนั้นจะต้องถูกปูพื้นฐานอย่างถูกต้อง ซึ่งในหลักสูตร IELTS Preparation Intensive นั้นจะทำการปูพื้นฐานผู้เรียนอย่างเข้มข้น ครบถ้วน แต่เข้าใจได้ง่าย

READING LABS | ฝึกทักษะการอ่านและการจับใจความอย่างเป็นระบบ

เริ่มต้นกับทักษะการอ่าน ด้วยคลาสเรียนสดออนไลน์กับคณาจารย์ชาวต่างชาติจาก MUIC ที่จะช่วยฝึกทักษะการอ่านของคุณอย่างมีชั้นเชิงและเป็นธรรมชาติ เพื่อที่คุณจะสามารถนำใช้ได้จริงทั้งในห้องสอบและรั้วมหาวิทยาลัย

LISTENING LABS | ฝึกทักษะการฟังและการจับใจความอย่างเป็นระบบ

การเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการฟัง! แต่จะทำอย่างไรเราถึงสามารถฟังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ได้ในการสอบ! ด้วยคลาสเรียนสดออนไลน์กับคณาจารย์ชาวต่างชาติจาก MUIC ที่จะช่วยฝึกทักษะการฟังของคุณอย่างมีชั้นเชิงและเป็นธรรมชาติ เพื่อที่คุณจะสามารถนำใช้ได้จริงทั้งในห้องสอบและรั้วมหาวิทยาลัย

WRITING LABS | ฝึกทักษะการเขียนและการใช้ภาษาอย่างมีชั้นเชิง

นีืคือทักษะสำคัญที่ผู้สอบชาวไทยส่วนใหญ่ต่างใช้เวลาในการลองผิดลองถูกเพื่อให้ได้ผลคะแนนที่พอใจ ซึึ่งในความเป็นจริงนั้นการเขียนเรียงความ (Essay) มีรูปแบบและกระบวนการใช้คำศัพท์ที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ด้วยเหตุนี้ เราจึงเตรียมวิธีการพัฒนาทักษะการเขียนอย่างง่ายๆ ที่จะยกระดับคะแนนการเขียนของคุณอย่างก้าวกระโดด (สามารถส่ง WRITING ให้คณาจารย์ตรวจได้ไม่จำกัดครั้งภายในระยะเวลาเรียน)

SPEAKING LABS | ฝึกทักษะการพูดอย่างเป็นธรรมชาติและนำไปใช้สอบได้จริง

การพูดภาษาอังกฤษนั้นเป็นสิ่งที่อาจฟังดูง่าย แต่ทำได้ยากโดยเฉพาะกับนักเรียนไทยที่ถูกปลูกฝังมาให้ใช้คำศัพท์และหลักไวยกรณ์ที่ถูกต้อง ซึ่งจริงๆ แล้วทักษะการพูดนั้นสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วหากได้รับการฝึกฝนในสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง จากคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนชาวไทยโดยเฉพาะ เพื่อให้คำแนะนำ และวิธีการที่สามารถนำไปใช้จริงได้เลย

Mock Test Library | ฝึกทำข้อสอบทุกทักษะได้จากทุกที่ ทุกเวลา

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น สำหรับผู้เรียนทุกท่านจะสามารถเข้าใช้งาน Mock Test Library (MTL) ของทางหลักสูตรได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแหล่งความข้อมูล ทรัพยากร ข้อสอบเก่ากว่า 400 ข้อ ที่ผู้เรียนสามารถฝึกทำได้จริงจากทุกที่ ทุกเวลา

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อสมัครหลักสูตร

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อสมัครหลักสูตร

สุดคุ้มกับโบนัสพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มูลค่ามากกว่า 11,000 บาทฟรี!

คอร์สเรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM + E-Book ครบจบ 4 ทักษะ

เรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM จำนวน 40 ชั่วโมง

เริ่มต้นกับทักษะการอ่าน ด้วยคลาสเรียนสดออนไลน์กับคณาจารย์ชาวต่างชาติจาก MUIC ที่จะช่วยฝึกทักษะการอ่านของคุณอย่างมีชั้นเชิงและเป็นธรรมชาติ เพื่อที่คุณจะสามารถนำใช้ได้จริงทั้งในห้องสอบและรั้วมหาวิทยาลัย

Mock Test Library | ฝึกทำข้อสอบทุกทักษะได้จากทุกที่ ทุกเวลา

เข้าทำได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมตรวจข้อสอบทันทีมากกว่า 400 ข้อ

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น สำหรับผู้เรียนทุกท่านจะสามารถเข้าใช้งาน Mock Test Library (MTL) ของทางหลักสูตรได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นแหล่งความข้อมูล ทรัพยากร ข้อสอบเก่ากว่า 400 ข้อ ที่ผู้เรียนสามารถฝึกทำได้จริงจากทุกที่ ทุกเวลา

IELTS FOUNDATION FOR SUCCESS | สร้างพื้นฐานให้แม่น ในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

เรียนสดผ่านระบบออนไลน์ 10 ชั่วโมง

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนั้นอาจดูเรียบง่ายและเน้นไปที่การสื่อสาร แต่เมื่อเข้าสูการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนั้นจะต้องถูกปูพื้นฐานอย่างถูกต้อง ซึ่งในหลักสูตร IELTS Preparation Intensive นั้นจะทำการปูพื้นฐานผู้เรียนอย่างเข้มข้น ครบถ้วน แต่เข้าใจได้ง่าย

Unlimited Essay Feedback | ตรวจ Essay พร้อมรับคำแนะนำจากทีมสอนแบบไม่จำกัด

นีืคือทักษะสำคัญที่ผู้สอบชาวไทยส่วนใหญ่ต่างใช้เวลาในการลองผิดลองถูกเพื่อให้ได้ผลคะแนนที่พอใจ ซึึ่งในความเป็นจริงนั้นการเขียนเรียงความ (Essay) มีรูปแบบและกระบวนการใช้คำศัพท์ที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา ด้วยเหตุนี้ เราจึงเตรียมวิธีการพัฒนาทักษะการเขียนอย่างง่ายๆ ที่จะยกระดับคะแนนการเขียนของคุณอย่างก้าวกระโดด (สามารถส่ง WRITING ให้คณาจารย์ตรวจได้ไม่จำกัดครั้งภายในระยะเวลาเรียน)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อสมัครหลักสูตร

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อสมัครหลักสูตร

สุดคุ้มกับโบนัสพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มูลค่ามากกว่า 11,000 บาทฟรี!

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับ IELTS

50 ชั่วโมง |  7 สัปดาห์ | เรียนสดออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

ราคาเรียน 15,900 บาท

จากราคาปกติ 25,900 บาท พิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด

  MOCK TEST LIBRARY มากกว่า 400 ข้อ ครบทุกทักษะ (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ผ่านทางออนไลน์

  เรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM กับวิทยากรและคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) จำนวน 40 ชม.

คลาสเตรียมความพร้อมจากอาจารย์พิเศษเพื่อปูพื้นฐานเบื้องต้น 10 ชั่วโมง

  E-Flashcard ชุดคำศัพท์สำคัญสำหรับการสอบ IELTS มากกว่า 1,000 คำ

  ใบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

  และอื่นๆ อีกมากมาย

IELTS FORM
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อจริง
นามสกุล
เคยมีประสบการณ์สอบ IELTS มาก่อนหรือไม่?

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงาน แพน โฟ พร้อมที่จะช่วยเหลือและแนะนำการลงทะเบียนให้กับคุณลูกค้าผ่านทาง LINE:@PANPHO
หรือเบอร์โทรศัพท์ 094-242-4197, 099-397-4624 

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

สามารถสอบถามรายละเอียดสัมมนา กำหนดการและดาวน์โหลดโบรชัวร์ได้ที่ข้างล่างนี้

วันและสถานที่โครงการ IELTS Preparation Intensive (IPI)

โครงการ IELTS Preparation Intensive (IPI) มีระยะเวลาการเรียนอยู่ที่ 7-8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (3 ชั่วโมงต่อครั้ง) โดยการเรียนการสอนทั้งหมดจะจัดขึ้นผ่านทาง Zoom Virtual Interactive สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทั่วไทย

หลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรเตรียมความพร้อม IETLS ทั่วๆ ไปอย่างไร

–  ออกแแบบและสอนโดยคณาจารย์จากศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ (PC) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของวิทยาลัยนานานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

– ประสบการณ์สอนนานกว่า 20 ปีตีโจทย์แตกเข้าใจทุกปัญหาของผู้เรียน

– เน้นทักษะภาษาควบคู่เทคนิคทำข้อสอบสร้างพื้นฐานและความเข้าใจอย่างเต็ม 100! โดยอาจารย์ของเราทุกคนต่างมีประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมผ่านการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอย่างมืออาชีพ มีใบประกาศนียบัตรการสอนเช่น CELTA, TEFL, TESOL, RSA CELTA

สามารถลงทะเบียนและชำระเงินหน้างานได้ไหม

เนื่องจากทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลต้องการให้ผู้ได้รับการอบรมได้เรียนรู้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนและการทำงานกลุ่มร่วมกัน   จึงสามารถรับผู้เรียนเพียงแค่ 30 ที่นั่งต่อรอบเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับเมื่อที่นั่งเต็มโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

จัดโดย :

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน

1. กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ในวันใด หรือ ตลอดทั้งโปรแกรม ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

2. กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมก่อนวันเริ่มอบรม  สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้   โดยต้องแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนผู้รับสิทธิ์คนใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ที่  info@panpho.com ก่อนเริ่มสัมมนาภายใน 7 วันเท่านั้น  (หากเริ่มเรียนแล้วไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ทุกกรณี)

3. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก  เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน  วิทยากร  โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่จำเป็นต้องยกเลิกโปรแกรม ผู้จัดจะคืนเงินตามจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วเท่านั้น

บริษัท แพน โฟ จำกัด   ได้รับความไว้วางใจจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นพันธมิตรแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหลักสูตรและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ 

บริษัท แพน โฟ จำกัด

ติดต่อเรา      เงื่อนไขการให้บริการ
2023 – All Rights Reserved.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก