EMPOWER TO LEAD

BOLD คือหลักสูตรผู้นำหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่จะพาคุณไปเรียนรู้การสร้างการเติบโตอีกระดับให้กับองค์กรและธุรกิจของคุณในเวลาเพียง 12 สัปดาห์ เผยทุกกระบวนการ วิธีคิด เครื่องมือ ต่อยอดธุรกิจสู่ความสำเร็จในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมพบกับวิทยากรชั้นนำของประเทศที่จะมาตอบคุณว่า คนที่ประสบความสำเร็จตัดสินใจและนำองค์กรอย่างไร

 รับจำกัดเพียง 60 ท่าน/รุ่น/ปี คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

แนวคิดและประโยชน์ของหลักสูตร

ความเป็นผู้นำ เป็นทักษะในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย เปลี่ยนไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และแผนการให้กลายเป็นการผลลัพธ์ให้เป็นที่ประจักรแก่คนในองค์กร แต่รวมไปถึงการยกระดับองค์กรและทีมงานให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมจะเข้ามาท้าทายความตั้งใจและเป้าหมายขององค์กรคุณ

ด้วยความเชื่อที่ว่า ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้นำ คือหนึ่งในทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อเจ้าของธุรกิจและผู้นำองค์กรที่จะต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัท แพน โฟ จำกัดและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำหลักสูตร Business Owners and Leaders Development ขึ้นเพื่อให้เจ้าของธุรกิจและผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ได้เข้าถึงองค์ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือในการเป็นผู้นำในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งรับการถ่ายทอดบทเรียนการเป็นผู้นำจากนักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร สังคม ประเทศชาติ

แนวคิดการบริหารองค์กรแบบผู้นำ | Critical Thinking for Leaders.

แนวคิดการทำธุรกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เจาะลึกปัญหาที่ผู้นำต้องเผชิญในการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในโลกของความไม่แน่นอน สู่การสร้างพื้นฐานการตัดสินใจสู่ความสำเร็จ

– พาธุรกิจฝ่าความเปลี่ยนแปลงอย่างยืดหยุ่น แต่ยังคงไว้ซึ่งแก่นแท้ของหลักการและเอกลักษณ์ (Core Principle to Success in Uncertain Time)

– แนวทางสู่การเชื่อมความเข้าใจระหว่างคนต่างเจเนเรชั่น เพื่อนำจุดแข็งของแต่ละคนมาใช้เพื่อนำองค์กรสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง (a Consistent Method to Close the Generation Gap)

– การจัดลำดับความสำคัญและให้น้ำหนักต่อปัญหาอย่างสมดุล เพื่อตัดสินใจปัญหาอย่างเฉียบคม และมีทิศทาง (Guideline for Decision Making)

– โอกาสในการถาม-ตอบคำถามที่คุณค้างคาใจเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด (Executive Sessions for Double Growth)

การคาดการณ์และเตรียมตัวให้พร้อม : Anticipatefor Opportunity

คาดการณ์และเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมา อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ใครจะได้รับผลกระทบ และจะทำอย่างไรเพื่อให้องค์กรและธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

– คาดการณ์อนาคตเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนโยบายทางการเงินจากทั้งในและนอกประเทศเพื่อเตรียมการต่อการเปลี่ยนแปลง (Anticipate the Future)

– เตรียมตัวธุรกิจและองค์กรของคุณให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาด้วยกฎของ Business Alignment (Preparation for Upcoming Trend)

– บทวิเคราะห์และทิศทางของประเทศไทยจากมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ และ นักการเงิน สู่ขั้นตอนการลงมือทำง่ายๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจของคุณ (Rapid Implementation for Leveraging Trends)

พาองค์กรโตสู่อีกระดับ : Practical Strategy for Leaders

เปิดโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ ด้วย Strategy, Tools, Tactics, และ System ในการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจให้กับองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว

– ค้นพบกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างมั่นคงสู่การเติบโตอย่างรวดเร็ว (Strategy for Sustaining Revenue)

– เครื่องมือสำคัญที่ผู้นำจะต้องใช้ในการบริหารจัดการคน องค์กร และการตัดสินใจอย่างแม่นยำ (Tools for Decision Making, Managing, and Growing organizations)

– กลวิธีสำคัญในการสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสความสำเร็จ อย่างนักธุรกิจที่สร้างผลลัพธ์จริงในโลกธุรกิจ (Tactics for Minimizing Risk, Maximizing Success)

– เรียนรู้กระบวนการการทำงานและระบบสำคัญที่จะพาธุรกิจของคุณให้เติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคุณ (Systemize your Organization)

การสร้างพันธมิตรและมิตรภาพ : Partnership and Friendship

สร้างเครือข่ายของเจ้าของธุรกิจและผู้นำที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากหลากหลายความเชี่ยวชาญและอุตสาหกรรม พร้อมแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ประสบการณืหใม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นพันธมิตรในระยะยาวให้แก่กันและกัน

– เข้าถึงโอกาสในการทำงานร่วมกับวิทยากร และเพื่อนร่วมรุ่น (Collaboration with Peers and Teachers)

– เทคนิคการสร้างความไว้วางใจให้กับคนรอบตัวจนสามารถนำไปสู่การทำงานร่วมกันในระยะยาว (From Trust to Partnership)

– กิจกรรมสันทนาการเพื่อการสร้างความสนิทระหว่างผู้เรียน (Activities and Workshop for closing the gaps)

– พบปะกับเพื่อนผู้นำและเจ้าของธุรกิจที่จะช่วยคุณออกไอเดียและคอยหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆ มาให้กับคุณโดยไม่ต้องแข่งขันกับใคร (Synergize and Leverage Peers’ Resources)

แนวคิดการจัดการและบริหารองค์กรแบบผู้นำ | Critical Thinking for Leaders.

แนวคิดการทำธุรกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เจาะลึกปัญหาที่ผู้นำต้องเผชิญในการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในโลกของความไม่แน่นอน สู่การสร้างพื้นฐานการตัดสินใจสู่ความสำเร็จ

– พาธุรกิจฝ่าความเปลี่ยนแปลงอย่างยืดหยุ่น แต่ยังคงไว้ซึ่งแก่นแท้ของหลักการและเอกลักษณ์ (Core Principle to Success in Uncertain Time)

– แนวทางสู่การเชื่อมความเข้าใจระหว่างคนต่างเจเนเรชั่น เพื่อนำจุดแข็งของแต่ละคนมาใช้เพื่อนำองค์กรสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง (a Consistent Method to Close the Generation Gap)

– การจัดลำดับความสำคัญและให้น้ำหนักต่อปัญหาอย่างสมดุล เพื่อตัดสินใจปัญหาอย่างเฉียบคม และมีทิศทาง (Guideline for Decision Making)

– โอกาสในการถาม-ตอบคำถามที่คุณค้างคาใจเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด (Executive Sessions for Double Growth)

การคาดการณ์และเตรียมตัวให้พร้อม : Anticipate and Prepare for Opportunity

คาดการณ์และเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมา อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ใครจะได้รับผลกระทบ และจะทำอย่างไรเพื่อให้องค์กรและธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

– คาดการณ์อนาคตเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนโยบายทางการเงินจากทั้งในและนอกประเทศเพื่อเตรียมการต่อการเปลี่ยนแปลง (Anticipate the Future)

– เตรียมตัวธุรกิจและองค์กรของคุณให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาด้วยกฎของ Business Alignment (Preparation for Upcoming Trend)

– บทวิเคราะห์และทิศทางของประเทศไทยจากมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ และ นักการเงิน สู่ขั้นตอนการลงมือทำง่ายๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจของคุณ (Rapid Implementation for Leveraging Trends)

พาองค์กรโตสู่อีกระดับ : Practical Strategy for Leaders

เปิดโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ ด้วย Strategy, Tools, Tactics, และ System ในการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจให้กับองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว

– ค้นพบกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างมั่นคงสู่การเติบโตอย่างรวดเร็ว (Strategy for Sustaining Revenue)

– เครื่องมือสำคัญที่ผู้นำจะต้องใช้ในการบริหารจัดการคน องค์กร และการตัดสินใจอย่างแม่นยำ (Tools for Decision Making, Managing, and Growing organizations)

– กลวิธีสำคัญในการสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสความสำเร็จ อย่างนักธุรกิจที่สร้างผลลัพธ์จริงในโลกธุรกิจ (Tactics for Minimizing Risk, Maximizing Success)

– เรียนรู้กระบวนการการทำงานและระบบสำคัญที่จะพาธุรกิจของคุณให้เติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคุณ (Systemize your Organization)

การสร้างพันธมิตรและมิตรภาพ : Partnership and Friendship

สร้างเครือข่ายของเจ้าของธุรกิจและผู้นำที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากหลากหลายความเชี่ยวชาญและอุตสาหกรรม พร้อมแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ประสบการณืหใม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นพันธมิตรในระยะยาวให้แก่กันและกัน

– เข้าถึงโอกาสในการทำงานร่วมกับวิทยากร และเพื่อนร่วมรุ่น (Collaboration with Peers and Teachers)

– เทคนิคการสร้างความไว้วางใจให้กับคนรอบตัวจนสามารถนำไปสู่การทำงานร่วมกันในระยะยาว (From Trust to Partnership)

– กิจกรรมสันทนาการเพื่อการสร้างความสนิทระหว่างผู้เรียน (Activities and Workshop for closing the gaps)

– พบปะกับเพื่อนผู้นำและเจ้าของธุรกิจที่จะช่วยคุณออกไอเดียและคอยหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆ มาให้กับคุณโดยไม่ต้องแข่งขันกับใคร (Synergize and Leverage Peers’ Resources)

ออกแบบหลักสูตรโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับหลักสูตร Business Owners and Leaders Development (BOLD) เป็นหลักสูตรสำหรับเจ้าของกิจการและผู้นำองค์กรที่ถูกออกแบบโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเติบโตในระดับสู่ความสำเร็จอีกระดับและเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในโลกของการเปลี่ยนแปลง บูรณาการความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฎิบัติ ผ่านวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

เรียน BOLD แล้วได้อะไร?

ความเป็นผู้นำ ถูกเข้าใจผิดว่าคือ ทักษะในการทำให้งานสำเร็จ แต่ในโลกของความเป็นจริงนั้น ความเป็นผู้นำไม่ได้จำกัดเพียงแค่ผลลัพธ์ของการทำงาน แต่รวมไปถึงการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ผู้นำมีให้กับคนในองค์กร  การตัดสินใจที่รอบคอบและชัดเจน และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในหลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้สิ่งสำคัญดังต่อไปนี้:

แนวคิดการจัดการและบริหารองค์กรแบบผู้นำ : Critical Thinking for Leaders

แนวคิดการจัดการและบริหารองค์กรแบบผู้นำ : Critical Thinking for Leaders

แนวคิดการทำธุรกิจในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เจาะลึกปัญหาที่ผู้นำต้องเผชิญในการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในโลกของความไม่แน่นอน สู่การสร้างพื้นฐานการตัดสินใจสู่ความสำเร็จ

– พาธุรกิจฝ่าความเปลี่ยนแปลงอย่างยืดหยุ่น แต่ยังคงไว้ซึ่งแก่นแท้ของหลักการและเอกลักษณ์ (Core Principle to Success in Uncertain Time)

– แนวทางสู่การเชื่อมความเข้าใจระหว่างคนต่างเจเนเรชั่น เพื่อนำจุดแข็งของแต่ละคนมาใช้เพื่อนำองค์กรสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง (a Consistent Method to Close the Generation Gap)

– การจัดลำดับความสำคัญและให้น้ำหนักต่อปัญหาอย่างสมดุล เพื่อตัดสินใจปัญหาอย่างเฉียบคม และมีทิศทาง (Guideline for Decision Making)

– โอกาสในการถาม-ตอบคำถามที่คุณค้างคาใจเพื่อนำไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด (Executive Sessions for Double Growth)

การพาองค์กรเติบโตสู่อีกระดับ : Practical Implementation for Leaders

การพาองค์กรเติบโตสู่อีกระดับ : Practical Implementation for Leaders

เปิดโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ ด้วย Strategy, Tools, Tactics, และ System ในการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจให้กับองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว

– ค้นพบกลยุทธ์ในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่างมั่นคงสู่การเติบโตอย่างรวดเร็ว (Strategy for Sustaining Revenue)

– เครื่องมือสำคัญที่ผู้นำจะต้องใช้ในการบริหารจัดการคน องค์กร และการตัดสินใจอย่างแม่นยำ (Tools for Decision Making, Managing, and Growing organizations)

– กลวิธีสำคัญในการสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสความสำเร็จ อย่างนักธุรกิจที่สร้างผลลัพธ์จริงในโลกธุรกิจ (Tactics for Minimizing Risk, Maximizing Success)

– เรียนรู้กระบวนการการทำงานและระบบสำคัญที่จะพาธุรกิจของคุณให้เติบโตได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคุณ (Systemize your Organization)

การคาดการณ์และเตรียมตัว : Anticipate and Prepare

การคาดการณ์และเตรียมตัว : Anticipate and Prepare

คาดการณ์และเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมา อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ใครจะได้รับผลกระทบ และจะทำอย่างไรเพื่อให้องค์กรและธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

– คาดการณ์อนาคตเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนโยบายทางการเงินจากทั้งในและนอกประเทศเพื่อเตรียมการต่อการเปลี่ยนแปลง (Anticipate the Future)

– เตรียมตัวธุรกิจและองค์กรของคุณให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาด้วยกฎของ Business Alignment (Preparation for Upcoming Trend)

– บทวิเคราะห์และทิศทางของประเทศไทยจากมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ นักธุรกิจ และ นักการเงิน สู่ขั้นตอนการลงมือทำง่ายๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจของคุณ (Rapid Implementation for Leveraging Trends)

การสร้างพันธมิตรและมิตรภาพ : Partnership and Friendship

การสร้างพันธมิตรและมิตรภาพ : Partnership and Friendship

สร้างเครือข่ายของเจ้าของธุรกิจและผู้นำที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากหลากหลายความเชี่ยวชาญและอุตสาหกรรม พร้อมแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ประสบการณืหใม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นพันธมิตรในระยะยาวให้แก่กันและกัน

– เข้าถึงโอกาสในการทำงานร่วมกับวิทยากร และเพื่อนร่วมรุ่น (Collaboration with Peers and Teachers)

– เทคนิคการสร้างความไว้วางใจให้กับคนรอบตัวจนสามารถนำไปสู่การทำงานร่วมกันในระยะยาว (From Trust to Partnership)

– กิจกรรมสันทนาการเพื่อการสร้างความสนิทระหว่างผู้เรียน (Activities and Workshop for closing the gaps)

– พบปะกับเพื่อนผู้นำและเจ้าของธุรกิจที่จะช่วยคุณออกไอเดียและคอยหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆ มาให้กับคุณโดยไม่ต้องแข่งขันกับใคร (Synergize and Leverage Peers’ Resources)

เปิดโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ ด้วย Strategy, Tools, Tactics, และ System ในการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจให้กับองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว

เปิดโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ ด้วย Strategy, Tools, Tactics, และ System ในการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจให้กับองค์กรในระยะสั้นและระยะยาว

เข้าถึงพื้นที่แห่งประสบการณ์จาก Top 50 Billionaire ของประเทศไทยที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แบบ Exclusive พร้อมตอบคำถามข้อสงสัยของผู้เข้าเรียน ไม่ว่าจะเป็น แนวโน้มของประเทศไทย, การสร้างธุรกิจตั้งแต่ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ, และเคล็ดลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ในสื่อทั่วไป

เจาะลึกเทคนิคการเป็นผู้นำองค์กรที่มีแต่ผู้คนอยากร่วมงานด้วย โดยใช้เครื่องมือ และเทมเพลตของการค้นหาจุดแข็งในตัวคุณและทีมงานของคุณ ที่ถูกพิสูจน์มาแล้วว่าสามารถนำไปใช้สร้างองค์กรและดึงดูดคนมีความสามารถมาทำงานกับคุณ

คาดการณ์และเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมา อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้น ใครจะได้รับผลกระทบ และจะทำอย่างไรเพื่อให้องค์กรและธุรกิจของคุณได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

สร้างเครือข่ายของเจ้าของธุรกิจและผู้นำที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากหลากหลายความเชี่ยวชาญและอุตสาหกรรม พร้อมแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ประสบการณืหใม่ๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นพันธมิตรในระยะยาวให้แก่กันและกัน

และอื่นๆ อีกมากมายตลอดหลักสูตร 12 สัปดาห์….

12 สัปดาห์ ณ โรงแรม 5 ดาวใจกลางกรุงเทพ

15+ Exclusive Sessions

1 ทริป 3 วัน 2 คืนต่างจังหวัด

วิทยากรของหลักสูตร

Mr. William E. Heinecke

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ
เครือบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน)

(บรรยายาภาษาอังกฤษ พร้อมแปลไทยแบบ REAL-TIME)

คุณจรีพร จารุกรสกุล

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ
บริษัท ดับ บลิว เอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

– SPECIAL SPEAKER –

เปิดตัววันที่ 30 เมษายน 2565

– SPECIAL SPEAKER –

เปิดตัววันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ศ. พญ. จุฬธิดา โฉมฉาย

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

รศ. ดร. สรายุทธ์ นาทะพันธ์

ประธานกาารมการตรวจสอบ บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รศ. ดร. ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ

อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ชมพูนุช. ผ่องจิตร์

อาจารย์ภาควิชาการตลาด
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณ จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

กรรมการผู้จัดการใหญ่
Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd.,

คุณ สุธีรพันธุ์ สักรวัตร

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด SCB Thailand

คุณ ศิวัตร เชาวรียวงษ์

Former CEO บริษัท กรุ๊ป เอ็ม จำกัด, Gallup Clifton StrengthsFinder Certified

พันเอก ภาคย์ โลหารชุน

นายแพทย์ใหญ่ หน่วยบัญชาการ

และวิทยากรท่านอื่นอีกมากมาย…

“หลายคนมักพูดถึงแผนระยะกลางและระยะยาว แต่มันไม่เหมาะสำหรับวิกฤตครั้งนี้ คุณต้องคิดถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก

– William E. Heinecke

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ
เครือบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (มหาชน)

คุณสมบัติผู้เรียน

สำหรับผู้สมัครอบรมหลักสูตร Business Owners and Leaders Development จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

◉ อายุระหว่าง 25 – 45 ปี

◉ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

◉ มีประสบการณ์ในธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี หรือ บริษัทดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี

◉ ประเภทธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของผู้สมัครจะต้องไม่ซ้ำกับผู้สมัครท่านอื่นเกิน 3 ท่าน หากซ้ำ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสมัคร (โดยทางทีมงานจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ชำระเงินเข้ามาก่อน)

◉ สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศหลักสูตร และเข้าร่วมกิจกรรมภายในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการสามารถคืนเงินค่าเรียนและค่าอบรมทั้งหมดของผู้สมัครกรณีตรวจพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ตรงต่อเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?

หลักสูตรนี้เหมาะกับ:

 ผู้ที่ต้องการหาสร้างความสำเร็จอีกขั้นและต้องการคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
 ผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่กำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง
 ผู้ที่เป็นทายาทธุรกิจที่ต้องการต่อยอดความสำเร็จของคนรุ่นก่อน
 ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษและอยากรู้จักผู้มีความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ แตกต่างกันออกไป

หลักสูตรนี้ไม่เหมาะกับใคร?

หลักสูตรนี้ไม่เหมาะกับ:

 ผู้ที่ต้องการหาหลักสูตรแนวเน้นการสังสรรค์หรือท่องเที่ยว
 ผู้ที่อยู่ในธุรกิจประเภทธุรกิจเครือข่าย
 ผู้ที่มีประสบการณ์ทำธุรกิจมาน้อยกว่า 3 ปีหรือบริษัทมีอายุต่ำกว่า 3 ปี
 ผู้ที่ไม่สามารถจัดเวลาร่วมหลักสูตรได้มากกว่า 80% ของหลักสูตร
 ผู้ที่ไม่มีธุรกิจ หรือไม่มีความชำนาญด้านใดเป็นพิเศษ
 ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี

“กล้าไหม.. ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ที่จะแตกต่าง
ที่คุณจะบุกเบิก คุณพร้อมหรือยัง ที่จะเป็นผู้นำ“

– คุณ จรีพร จารุกรสกุล

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ
บริษัท ดับ บลิว เอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“กล้าไหม.. ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ที่จะแตกต่าง
ที่คุณจะบุกเบิก คุณพร้อมหรือยัง ที่จะเป็นผู้นำ“

– คุณ จรีพร จารุกรสกุล

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ
บริษัท ดับ บลิว เอช เอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ราคาและโปรโมชั่น

☑  เข้าร่วม Business Owners and Leaders Development วันที่ 20 กรกฎาคม – 5 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมแมริออท มาร์คีย์ สุขุวิท 22

☑  เข้าร่วม Field-Trip ณ จังหวัดกระบี่ 3 วัน 2 คืน (รวมค่าโรงแรมและการเดินทางแล้ว)

☑  หนังสือประกอบการเรียนตลอดหลักสูตร พร้อม Welcome Kit ของหลักสูตร

☑ เสื้อแจ็คเก็ตประจำหลักสูตร

☑ เข็มกลัด BOLD รุ่นที่ 1 จากทางหลักสูตร

☑ ใบประกาศนียบัตรจบจากหลักสูตร BOLD ออกโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) ในวันสุดท้ายของหลักสูตร

รับจำกัดเพียง 60 ท่าน/รุ่น/ ปี

Exclusive Discount

รับ 30 ท่านหรือตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
THB199,800*/ท่าน

  ราคาปกติ

  รับ 30 ท่านหรือตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
  THB219,800*/ท่าน

   *ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าธรรมเนียมรูดบัตรเครดิต

   คำถามที่พบบ่อย

   วันและสถานที่จัดเวิร์คช็อป Digital Marketing Strategies (DMS) Virtual Workshop

   Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

   หลักสูตรนี้แตกต่างจากการอบรมการตลาดทั่วๆ ไปอย่างไร

   Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

   สามารถลงทะเบียนและชำระเงินหน้างานได้ไหม

   Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

   เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน

   Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

   ช่องทางติดต่อทีมงาน

   Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

   จัดโดย:

   บริษัท แพน โฟ จำกัด

   ติดต่อเรา      เงื่อนไขการให้บริการ
   2020 – All Rights Reserved.

    แชทกับพนักงานผ่าน LINE

   จองบัตรสัมมนา

    ติดต่อ Call Center ของเรา

   เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

   ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

   คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

   ยอมรับทั้งหมด
   จัดการความเป็นส่วนตัว
   • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

   บันทึก