โปรแกรมเรียนการตลาดภาคค่ำสำหรับเจ้าของธุรกิจ

เรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM เดือนละ 3 ครั้ง  | ครบทั้งกลยุทธ์และวิธีการ

การทำการตลาดจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป
ด้วยหลักสูตรการตลาดสำหรับเจ้าของธุรกิจ

การทำการตลาดจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป
ด้วยหลักสูตรการตลาดสำหรับเจ้าของธุรกิจ

“ปัจจุบันนี้ใครๆ ก็ขายของออนไลน์ได้ คำถามคือ ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณมีกลยุทธ์ที่จะรับมือกับ
การแข่งขันที่มากขึ้นแล้วหรือยัง?”

เจ้าของธุรกิจมากมายมีไอเดียที่ดีแต่ยังขาดองค์ความรู้การตลาดที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนั้นเอง เราจึงได้สร้างหลักสูตร Marketing for Business Owners (MBO) ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้เจ้าของธุรกิจได้เรียนรู้การทำการตลาดที่ถูกต้อง ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

หลักสูตรอบรมการตลาดระยะสั้น (ภาคค่ำ)  3 วันหลังเลิกงาน ที่จะมาเปิดมุมมอง  วิธีคิดทางธุรกิจ  เรียนรู้อย่างเข้มข้นเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้สำคัญในการทำการตลาดสำหรับเจ้าของธุรกิจ  ที่พัฒนาตนเองและพร้อมเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง  โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านต่างๆ ที่สำคัญเบื้องต้นในการทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีทิศทาง โดยจะมีการทำแบบฝึกหัด พร้อมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของวิทยากร ซึ่งนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจคุณ

“ในยุคที่ใครๆ ก็ยิงโฆษณาได้ ขายของออนไลน์ได้ คำถามคือ ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณมีกลยุทธ์ที่จะรับมือกับ
การแข่งขันที่มากขึ้นแล้วหรือยัง?”

น่าเสียดายที่หลายๆ ครั้ง เจ้าของธุรกิจมากมายมีไอเดียที่ดีแต่ยังขาดองค์ความรู้การตลาดที่ถูกต้อง ด้วยเหตุนั้นเอง เราจึงได้สร้างหลักสูตร Marketing for Business Owners (MBO) ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้เจ้าของธุรกิจได้เริ่มต้นการทำการตลาดที่ถูกต้อง ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก

หลักสูตรระยะสั้น 3 วันหลังเลิกงาน ที่พร้อมเปิดมุมมอง ประสบการณ์การเรียนรู้ และวิธีคิดทางธุรกิจในเชิงกว้างให้กับผู้เรียนในการเข้าถึงองค์ความรู้สำคัญในการเป็นเจ้าของธุรกิจที่พร้อมในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง โดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านต่างๆ ที่สำคัญเบื้องต้นในการทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีทิศทาง โดยจะมีการทำแบบฝึกหัด พร้อมทั้งเรียนรู้จากการแชร์ประสบการณ์ตรงของวิทยากร ซึ่งนำไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจคุณ

นี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจคุณ

หลักสูตร Marketing for Business Owners ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และติดอาวุธทางความรู้ให้แก่เจ้าของธุรกิจให้สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างการเติบโตอย่างมีทิศทาง ออกแบบหลักสูตรโดยผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจจริง

หลักสูตร Marketing for Business Owners ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และติดอาวุธทางความรู้ให้แก่เจ้าของธุรกิจให้สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างการเติบโตอย่างมีทิศทาง ออกแบบหลักสูตรโดยเจ้าของธุรกิจ SME

การตลาด คือ ทักษะสำคัญที่สุดที่เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องเชี่ยวชาญ

การตลาด คือ ทักษะสำคัญที่สุดที่เจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องเชี่ยวชาญ

“สำหรับคุณแล้ว การตลาดสำคัญมากแค่ไหน?”

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับ “การตลาด” ด้วยการลงทุนเวลาและทรัพยากรมากกว่า 80% ในการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะนี่คือแผนกเดียวที่จะทำให้ธุรกิจของคุณได้เงิน

แต่ในความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการตลาด และการขาย แตกต่างกันอย่างไร?

การตลาด คือ การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น สินค้า ราคา โปรโมชั่น สถานที่การจัดจำหน่าย เพื่อทำให้ “สินค้าหรือบริการไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช่มากที่สุด” ในขณะที่ การขาย คือ การทำให้ลูกค้าชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ

จากประโยคข้างต้น คุณจะเห็นว่า หากวางแผนการตลาดดี จะสามารถได้ยอดขายมากขึ้น

น่าเสียดายที่บริษัทมากมายมักจ้างคนอื่นมาทำการตลาดให้ เพียงเพราะว่า “ตัวเจ้าของธุรกิจไม่มีองค์ความรู้ในการทำการตลาดที่ถูกต้อง” และเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งที่คนๆ นั้นเห็นโอกาสและรู้แนวทางการทำการตลาดแล้ว มีหรือที่พวกเขาจะปล่อยโอกาสนี้หลุดมือไป

นั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่เจ้าของธุรกิจจะต้องมีความรู้ในการทำการตลาดและสามารถทำกลยุทธ์การตลาดได้ด้วยตนเอง

“สำหรับคุณแล้ว การตลาดสำคัญมากแค่ไหน?”

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับ “การตลาด” ด้วยการลงทุนเวลาและทรัพยากรมากกว่า 80% ในการทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะนี่คือแผนกเดียวที่จะทำให้ธุรกิจของคุณได้เงิน

แต่ในความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าการตลาด และการขาย แตกต่างกันอย่างไร?

การตลาด คือ การวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ด้วยองค์ประกอบต่างๆ เช่น สินค้า ราคา โปรโมชั่น สถานที่การจัดจำหน่าย เพื่อทำให้ “สินค้าหรือบริการไปสู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ใช่มากที่สุด” ในขณะที่ การขาย คือ การทำให้ลูกค้าชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ

จากประโยคข้างต้น คุณจะเห็นว่า หากวางแผนการตลาดดี จะสามารถได้ยอดขายมากขึ้น

น่าเสียดายที่บริษัทมากมายมักจ้างคนอื่นมาทำการตลาดให้ เพียงเพราะว่า “ตัวเจ้าของธุรกิจไม่มีองค์ความรู้ในการทำการตลาดที่ถูกต้อง” และเมื่อถึงจุดๆ หนึ่งที่คนๆ นั้นเห็นโอกาสและรู้แนวทางการทำการตลาดแล้ว มีหรือที่พวกเขาจะปล่อยโอกาสนี้หลุดมือไป

นั่นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากที่เจ้าของธุรกิจจะต้องมีความรู้ในการทำการตลาดและสามารถทำกลยุทธ์การตลาดได้ด้วยตนเอง

9 เหตุผลที่เจ้าของธุรกิจต้องมีความรู้เรื่องการตลาด

1. สร้างยอดขายให้ธุรกิจได้ด้วยตัวคุณเอง

2. ลดการพึ่งพาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน

3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพไปถึงยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง

4. กำหนดงบการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยอดขาย

5. พัฒนาทักษะการตลาดให้ก้าวหน้ามากขึ้นตามเทรนอย่างรวดเร็ว

6. ปรับเปลี่ยนเทรนและวิธีการทำตลาดได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะล้าสมัย

7. สามารถวัดผลการลงทุน (ROI)งบการตลาดและวิเคราะห์ผลได้ด้วยตนเอง

8. ต้นทุนในการผลิตสื่อการตลาดต่ำ ลงทุนครั้งเดียวแต่สามารถใช้ได้หลายช่องทาง

9. ดูแลและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ง่ายและใกล้ชิดมากขึ้น ทำให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาซื้อซ้ำ

วันนี้คุณสามารถทำการตลาดได้ด้วยตนเอง
โดยใช้เวลาเรียนรู้เพียงเดือนละ 9 ชั่วโมงเท่านั้น!

Marketing for Business Owners (MBO)

ครบจบ เรื่องการตลาดที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้! 

(สามารถเลือกเรียนแยกแต่ละโปรแกรม หรือ เรียนเป็นแพ็คเกจรวม 6 โปรแกรม)

โปรแกรม 1 :  วันที่ 18, 19, 20 ตุลาคม 2565 | เวลา  19:00 – 22:00 น.

◆ เจาะลึก “วิธีคิดทางธุรกิจ” ที่สะท้อนวิถีการทำธุรกิจของคุณ

◆ วิธีวางแผนการตลาดสายกลยุทธ์ที่สร้างยอดขายได้จริงและรวดเร็ว

◆ วิธีการตัดสินใจเลือกแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ให้เหมาะกับธุรกิจ

◆ เทคนิค 3Cs ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยอดขายในการใช้สื่อโฆษณา

โปรแกรม 2 :
วันที่ 15, 16, 17 พฤศจิกายน 2565 | 19:00 – 22:00 น.

◆ การสร้างองค์ประกอบของแผนการตลาดอย่างรัดกุม เพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์

◆ การวางแผนงบประมาณการตลาดอย่างไรให้เหมาะสมกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์

◆ หยุด-ปรับ-เปลี่ยน ช่องทางที่ใช่เพื่อสร้างยอดขายอย่างเป็นระบบ

◆ ข้อผิดพลาดและวิธีแก้ของการทำแผนการตลาดที่แม้แต่นักการตลาดกว่า 90% มักทำพลาด

โปรแกรม 3 :
วันที่ 17, 18, 19 มกราคม 2566 | 19:00 – 22:00 น.

◆ ไอเดียการทำคอนเท้นต์แบบใหม่ ให้โดดเด่นและโดนใจกลุ่มเป้าหมาย

◆ เทคนิคการบริหารจัดการคอนเท้นต์อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาการทำคอนเท้นต์ได้ 2 เท่า

◆ หลักการเขียน Caption อย่างไรให้ขายได้ดียิ่งขึ้น 30% ด้วยหลักการ Copywriting

◆ เทคนิคการทำ Search Engine Optimization เพื่อประหยัดงบโฆษณายิงแอด นำไปใช้ได้ทันทีหลังเรียนจบ

โปรแกรม 4 :
วันที่ 14, 15, 16 กุมภาพันธ์ 2566 | 19:00 – 22:00 น.

◆ หลักการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์อย่างไร ให้ประหยัดต้นทุนและขายของได้จริง

◆ เทคนิคการทำ Sales Page ภายใน 9 ขั้นตอนโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเป็นก็เปิดร้านได้ใน 48 ชั่วโมง

◆ เจาะลึกกฎหมาย PDPA และเทคนิคการเก็บข้อมูลอย่างไรไม่ให้เสี่ยงทำผิดกฎหมาย

◆ กรณีศึกษาจากอุตสาหกรรมที่ใช้ E-Commerce แล้วประสบความสำเร็จในประเทศไทย

โปรแกรม 5 :
วันที่ 18, 19, 20 เมษายน
 2566 | 19:00 – 22:00 น.

◆ กลยุทธ์การจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้สร้างยอดขายต่อด้วย Customer Relationship Management

◆ กรณีศึกษาจริงสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในการเพิ่มยอดขายผ่าน DATA ด้วยหลักการ Predictive Marketing

◆ เทคนิคการทำโปรโมชั่นอย่างไรให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำด้วยกลยุทธ์ Retention Tactics

โปรแกรม 6 :
วันที่ 23, 24, 25 พฤษภาคม 2566 | 19:00 – 22:00 น.

◆ องค์ประกอบสำคัญในการทำแบรนด์อย่างไรให้น่าสนใจ และไม่ต้องใช้ต้นทุนสูง

◆ แก่นหลักสู่การสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก พร้อมกรณีศึกษาที่สามารถนำไปใช้สร้างแบรนด์คุณได้ทันที

◆ เปลี่ยนลูกค้าให้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของแบรนด์คุณด้วย Storytelling Technique

หลักสูตรการตลาดสำหรับเจ้าของธุรกิจ
Marketing for Business Owners (MBO)

เรียนสดทางออนไลน์ผ่าน ZOOM  

รวม 6 โปรแกรม (สามารซื้อแยกแต่ละโปรแกรมได้ โปรแกรมละ 6,900 บาท)

Data Analytics For Business Owners

◆ เรียนวันที่ 25 – 27 เมษายน 2566 เวลา 19:00 – 22:00 น. | เรียนสดออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

◆ E-Workbook หนังสือเรียนออนไลน์

◆ Q & A ถามตอบกับวิทยากรได้ตลอดสัมมนา

◆ ดูวีดิโอย้อนหลังได้ 14 วันหลังเรียนจบ

จากปกติ 6,900 บาท

4,900 บาท

ราคานี้ไม่รวมภาษี 7%

Marketing for Business Owners Package (MBO)

 

◆ โปรแกรม 1: เริ่มเรียนวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19:00 – 22:00 น. | เรียนสดออนไลน์ผ่านทาง ZOOM

◆ โปรแกรม 2 – 5 : เรียนตามวันและเวลาที่กำหนด

◆ E-Workbook หนังสือเรียนออนไลน์

◆ Q & A ถามตอบกับวิทยากรตลอดสัมมนา

◆ ดูวีดิโอย้อนหลังได้ 30 วันหลังเรียนจบแต่ละโปรแกรม

โบนัสพิเศษสำหรับทุกแพ็คเกจ!
◆ 5  Marketing Template เพื่อไปทำการตลาดได้ทันที!
◆ Group Coaching (1 ชั่วโมง) สัปดาห์หลังจบแต่ละโปรแกรม

ทั้งหมดนี้มูลค่า 63,250 บาท จ่ายเพียง

22,100 บาท

ตัดสินใจตอนนี้!
ราคาพิเศษหมดเขต 12 ตุลาคมเท่านั้น

ราคานี้ไม่รวมภาษี 7%

◆ โปรโมชั่นพิเศษที่ได้รับสำหรับผู้ซื้อแบบแพ็คเกจ ◆
เฉพาะผู้สมัคร 15 ท่านแรกที่ชำระเงินก่อน หรือ สมัครภายในวันที่ 14 ตุลาคม 65 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
– ผู้สมัครจะได้รับคอร์ส Digital Marketing Strategies มูลค่า 12,850 บาท เรียนวันที่ 17-18 พย. 65
– สามารถโอนสิทธิ์คอร์ส Digital Marketing Strategies ให้บุคคลอื่นได้โดยต้องแจ้งภายใน 31 ตค. 65
– หลักสูตร Digital Marketing Strategiesเป็นหลักสูตรเรียนสดออนไลน์เท่านั้นไม่มีคลิปวีดีโอให้ดูย้อนหลัง
– ใบประกาศรับประกาศณียบัตรออกโดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท แพน โฟ จำกัด

– ใบประกาศณียบัตรจะระบุชื่อ-นามสกุลตามที่แจ้งลงทะเบียนมาและไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง
– กรณีไม่สามารถเข้าเรียนตามวันและเวลาที่ระบุให้ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเลื่อนรอบได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทีมงาน แพน โฟ พร้อมที่จะช่วยเหลือและแนะนำการลงทะเบียนให้กับคุณลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง LINE:@PANPHO หรือเบอร์โทรศัพท์ 094-242-4197, 099-397-4624 

บริษัทเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำอาทิ:

คำถามที่พบบ่อย

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้:
1. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการตลาดก็สามารถเรียนได้
2. มีประสบการณ์การทำธุรกิจของตนเองมาแล้วอย่างน้อย 3 – 5 ปี
3. เคยใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียใดก็ได้ในการทำการตลาดหรือการขายอย่างน้อย 1 ปี
4. มีความตั้งใจและความพร้อมที่จะเข้าเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะด้านการตลาด
5. มีทัศนคติที่ดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนสมาชิกเจ้าของธุรกิจในรุ่นเดียวกัน
6. พร้อมมีส่วนร่วมในการทำ Workshop ระหว่างการเรียนกับผู้เรียนคนอื่นๆ

จำเป็นต้องมีพื้นฐานการตลาดไหม

1. ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการตลาดก็สามารถเรียนได้
2. เป็นหลักสูตรการตลาดที่เน้นกลยุทธ์และนำสร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว
3. เนื้อหาการสอนที่ให้ความสำคัญในการลงมือทำจริงเพื่อเจ้าของธุรกิจที่มีเวลาน้อย

ข้อควรทราบก่อนตัดสินใจซื้อ (แบบโปรแกรมเดียว หรือ แบบแพ็คเกจ)

**สามารถเลือกซื้อแบบแยกแต่ละโปรแกรม หรือ เป็นแพคเก็จรวม 6 โปรแกรม**

ซื้อแบบโปรแกรมเดียว
วันหรือเวลาที่ขาดเรียนด้วยเหตุจำเป็น สามารถดูไฟล์คลิปที่อัดไว้ได้
วันและเวลาการเรียนการสอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณีแต่โอนสิทธิ์ได้  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเริ่มโปรแกรม
เจ้าหน้าที่จะเชิญเข้ากลุ่มไลน์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารในการเตรียมตัวเรียนแต่ละโปรแกรมหลังลงทะเบียน
มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เรียนทุกท่านตลอดทั้งโปรแกรม สามารถสอบถามรายละเอียดหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ Line: @PanPho

ซื้อแบบแพคเก็จ (6 โปรแกรม)
ต้องเป็นผู้เรียนคนเดียวกันในการเรียนตลอดทั้ง 6 โปรแกรม
วันและเวลาการจัดเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณีแต่สามารถโอนสิทธิ์ก่อนเริ่มโปรแกรมแรกในแพคเกจได้
การรับประกาศณียบัตร ผู้เรียนต้องเข้าเรียนสดทางZoom อย่างน้อย 80% ตลอดแพคเก็จ
วันหรือเวลาที่ขาดเรียนด้วยเหตุจำเป็น สามารถดูไฟล์คลิปที่อัดไว้ได้ 30 วันหลังเรียนจบแต่ละโปรแกรม
จะเชิญเข้ากลุ่มไลน์ Marketing for Business Owners (MBO) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสมาชิกตลอด 6 เดือน
มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เรียนทุกท่านตลอดทั้งโปรแกรม สามารถสอบถามรายละเอียดหรือขอความช่วยเหลือได้ที่ Line: @PanPho

เงื่อนไขโบนัสและโปรโมชั่น

เฉพาะผู้ที่ซื้อแพคเก็จ Marketing for Business Owners เท่านั้นที่จะได้รับโบนัสและโปรโมชั่นพิเศษ

◆ 
โบนัสที่ได้รับ
– ทุกแพคเก็จจะได้รับโบนัสตามที่ระบุ
– สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโบนัสได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

◆ โปรโมชั่นพิเศษที่ได้รับสำหรับผู้ซื้อแบบแพคเก็จ ◆
– เฉพาะผู้สมัคร 15 ท่านแรกที่ชำระเงินก่อน หรือ สมัครภายในวันที่ 14 ตุลาคม 65 อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
– ผู้สมัครจะได้รับคอร์ส Digital Marketing Strategies มูลค่า 12,850 บาท เรียนวันที่ 17-18 พย. 65 เ
– สามารถโอนสิทธิ์คอร์ส Digital Marketing Strategies ให้บุคคลอื่นได้โดยต้องแจ้งภายใน 31 ตค. 65
– หลักสูตร Digital Marketing Strategiesเป็นหลักสูตรเรียนสดออนไลน์ทาง Zoom เท่านั้นไม่มีคลิปวีดีโอให้ดูย้อนหลัง

– ใบประกาศณียบัตรจะระบุชื่อ-นามสกุลตามที่แจ้งลงทะเบียนมาและไม่สามารถแก้ไขได้ภายหลัง
– กรณีไม่สามารถเข้าเรียนตามวันและเวลาที่ระบุให้ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเลื่อนรอบได้

การขอใบกำกับภาษี

ราคานี้ต้องบวกภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%
สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
กรุณากรอกและตรวจสอบข้อมูลผู้เรียนให้ถูกต้อง
จัดส่งใบเสร็จและใบกำกับภาษีอีเลคทรอนิคทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้
กรณีต้องการใบกำกับภาษีตัวจริง กรุณาแจ้งข้อมูลที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้อง
– เจ้าหน้าบริการลูกค้ายินดีช่วยเหลือและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าทุกท่าน  ติดต่อตลอดเวลาที่ Line OA : @PanPho หรือ โทร. 094-242-4197 (วันและเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.)

เรียนทางช่องทางไหน

หลักสูตร Marketing for Business Owners (MBO)
– ทุกโปรแกรมเรียนสดทางออนไลน์ผ่าน ZOOM
– เรียนตามวันที่กำหนดในแต่ละโปรแกรม
– ถ่ายทอดสดทั่วประเทศไทยและทั่วโลก
– ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมและสอบถามวิทยากรได้ตลอดการเรียน
– วันที่จัดและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จะได้รับลิ้งค์เข้าเรียนเมื่อไหร่

– ท่านจะได้รับ E-Confirmation ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากลงทะเบียนเรียนผ่านทางเว็บไซต์แล้ว 
– ท่านจะได้รับลิ้งค์เข้าเรียนแต่ละโปรแกรมอย่างน้อย 3 วันทำการทาง E-Mail และ SMS 
เจ้าหน้าที่จะเชิญเข้ากลุ่มไลน์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารในการเตรียมตัวเรียนแต่ละโปรแกรม
มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เรียนทุกท่านตลอดทั้งโปรแกรม สามารถสอบถามรายละเอียดหรือขอความช่วยเหลือได้ตลอดเวลาที่ Line OA : @PanPho หรือ โทร. 094-242-4197 (วันและเวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00 – 18.00 น.)

Marketing for Business Owners
โดย บริษัท แพน โฟ จำกัด

ติดต่อเรา      เงื่อนไขการให้บริการ
2022 – All Rights Reserved.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึก