ติดต่อ PANPHO เป็นโดย
การเพิ่มเราเป็นเพื่อนบน LINE

เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด

เปิดแอพ LINE > เลือกแท็บเพื่อน > แตะไอคอนเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบนแล้วเลือก
“คิวอาร์โค้ด” จากนั้นจึงสแกนคิวอาร์โค้ด
ยคิวอาร์โค้ด