Sale!

Millionaire Mind Intensive – ที่นั่งประเภท VIP

22,256.00 ฿ 5,600.00 ฿

รายละเอียด

เรื่องเงิน “สร้างสรรค์” หรือ “ทำลาย” ชีวิตคุณ!

หากชีวิตและธุรกิจของคุณกำลังถูก “ทำลาย”
เพราะปัญหาทางการเงิน และนี่คือความรู้สึกของคุณในขณะนี้

🆘 คุณไม่อยากตื่นมาทำงาน
🆘 คุณทุกข์เพราะเรื่องเงินทุกวัน
🆘 คุณแก้ปัญหาทุกวันจนชีวิตมืดมน
🆘 คุณไม่กล้าหรือคุยกับคนอื่นไม่ได้เรื่องการเงิน

หากคุณคือนักธุรกิจที่…

📍 ธุรกิจมีปัญหาเรื่องเงินตลอด
📍 ทำธุรกิจแต่บริหารเงินไม่เป็น
📍 ใช้เงินส่วนตัวปะปนกับเงินธุรกิจ
📍 ทำงานมาทั้งชีวิต ไม่มีเงินเหลือ
📍 ไม่รู้วิธีจัดสรรเงินสำหรับหมุนเวียนในธุรกิจ

หากคุณมีชีวิตส่วนตัวที่…

📍 ใช้เงินเกินตัว
📍 มีเงินแต่ไม่กล้าใช้
📍 มีเงินแต่ไม่มีความสุข
📍 ประหยัดแต่ไม่มีเงินเหลือ
📍 ช่วยคนอื่นจนตัวเองเดือดร้อน

หากคุณมีความสัมพันธ์ที่…

📍 พูดเรื่องเงินทีไรทะเลาะกันทุกที
📍 ทะเลาะกันกับคนรอบตัวเรื่องเงินเป็นประจำ
📍 ครอบครัวมีปัญหาเรื่องเงินตลอด
📍 ชีวิตคู่ไม่มีความสุขเพราะเงิน
📍 ไม่ได้ก่อหนี้แต่ต้องใช้หนี้แทน

หากคุณมีสุขภาพจิตใจที่…

📍 เครียดเพราะเรื่องเงินตลอดเวลา
📍 เสียใจซึมเศร้าเพราะเรื่องหนี้สิน
📍 ท้อแท้และหดหู่เมื่อคิดเรื่องเงิน
📍 หมดพลังในการใช้ชีวิตเพราะเงิน
📍 ไม่มีเงินพอจะดูแลตนเองและคนที่รัก

.

แต่…ข่าวดี!!!

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วย สัมมนาที่จะเปลี่ยนชีวิตและการเงินของคุณไปตลอดกาล
โดยการเปลี่ยน Mindset ทางด้านการเงิน ที่จะสร้างวิธีคิดใหม่ให้ชีวิตและธุรกิจของคุณ ภายใน 3 วัน ด้วยการเรียนรู้ทีละขั้นตอนดังนี้

✅ สำรวจ Money Mindset ทีละขั้นตอนที่หล่อหลอมคุณตั้งแต่เด็กจนโตว่า “สร้างสรรค์” หรือ “ทำลายชีวิต”
✅ ค้นหา 3 ปัจจัย >> คำพูด/ต้นแบบ/ประสบการณ์ฝังใจที่ขับเคลื่อนชีวิตทางการเงินของคุณภายในไม่กี่นาที
✅ เปิดประตูสู่อิสรภาพทางการเงินด้วยระบบ 6 Jars ที่เปลี่ยนคุณให้มีเงินเก็บเป็นล้านได้จริง
✅ เจาะลึกลงไปใน Money Mindset ด้าน “เงินและอารมณ์” ที่สร้างอารณ์ด้านลบที่มีผลกระทบต่อรายได้และความมั่งคั่งของคุณ
✅ ออกแบบ Money Mindset ใหม่สำหรับชีวิต ความสัมพันธ์ การทำงาน และธุรกิจในอนาคตง่ายๆ ทีละขั้นตอน
✅ ค้นหาบุคลิาภาพทางการเงินเฉพาะบุคคล เพื่อเข้าใจและนำไปปรับใช้กับตนเองและคนรอบตัวให้ชีวิตมีความสุขและมีเงิน
✅ สร้าง “แผนการ” ที่ชัดเจนและทำได้จริงเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ
✅ร่วมกิจกรรมระดับโลก Arrow Breaking ที่จะยกระดับพลังงานของคุณสู่ศัพยภาพใหม่ของชีวิต ความสัมพันธ์ การเงินและธุรกิจ
✅ ตั้งเข็มทิศ Money Mindset วิธีคิด วิธีการ การลงมือทำเพื่อความสำเร็จและชีวิตใหม่ทางกาเรงินด้วยแบบฝึกหัด “90 วันสู่ความมั่งคั่ง” เพื่อดูแลคุณให้ลงมือทำอย่างเป็นขั้นตอน

.

ซึ่งจะทำให้คุณพบกับผลลัพธ์ดังนี้

📍 ผลลัพธ์ทางด้านการเงิน
📍 ผลลัพธ์ด้านการทำธุรกิจ
📍 ผลลัพธ์ด้านความเชื่อมั่น
📍 ผลลัพธ์ด้านความสัมพันธ์

เรียนรู้กับต้นฉบับของแท้จากผู้คิดค้นหลักสูตรตัวจริง
โดยไม่ต้องบินไปเรียนถึงสหรัฐอเมริกา

T.Harv Eker ผู้เขียนหนังสือขายดีตลอดกาล Secret of the Millionaire Mind

หมายเหตุ :
📌 ปัจจุบัน T.Harv Eker ไม่ได้ขึ้นสอนในสัมมนาแล้ว แต่ได้มอบหมายให้วิทยากรอันดับหนึ่งของเขามาสอนโดยใช้เนื้อหาการสอนฉบับเดียวกัน
📌 วิทยากรตัวแทนอันดับหนึ่งของ T.Harv ได้สอนที่ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน

.

ที่เดียวในโลก…ที่ได้เรียนหลักสูตรต้นฉบับสัมมนา Millionaire Mind Intensive เป็นภาษาไทย ให้คุณเรียนรู้อย่างเต็มที่โดย…
✅ ไม่ต้องกังวลเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษและศัพท์เฉพาะ
✅ ไม่ต้องกังวลว่าจะแปลและเข้าใจเนื้อหาการเรียนผิด
✅ ไม่ถูกขัดจังหวะการเรียนรู้และเข้าใจถึงบทเรียนอย่างลื่นไหลตลอดสัมมนา
✅ เรียนรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อนำความรู้ไปใช้สร้างผลลัพธ์ได้ตลอดชีวิต