Sale!

ระบบ 6 กระปุกของ T.Harv Eker – ระบบบริหารเงินที่ง่ายที่สุดในโลก

3,200.00 ฿ 699.00 ฿

รายละเอียด

เครื่องมือช่วยออมเงินด้วยระบบ 6 กระปุกของ T.Harv Eker ระบบบริหารเงินที่ง่ายที่สุดในโลก ที่จะทำให้คุณเข้าใจหลักการการเก็บเงิน บริหารเงินเป็น และเห็นผลลัพธ์ทันที ซึ่งไม่ต้องเปิดบัญชีคุณก็สามารถเก็บเงินได้อย่างเป็นระบบ
.

 วิธีใช้ : นำรายได้ของท่านต่อเดือนมาคิดเป็น 100% และนำมาแบ่งสัดส่วนของเงินใส่ในกระปุกทั้ง 6 กระปุกดังนี้

📌  กระปุกที่ 1 กระปุกความจำเป็น NEC (Necessities Jar) 55%คือ เงินที่คุณต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั่วไป

ตัวอย่าง : หากคุณมีรายได้รวม 20,000.-ในเดือนนั้น(รายได้รวมของคุณอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันทุกเดือนก็ได้) คุณต้องแบ่งเงิน 55% ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือน
ซึ่งก็คือ 11,000.-/เดือน เพื่อนำไปใช้จ่ายเพื่อ”ความจำเป็น” โดยต้องไม่นำเงินที่เหลืออีก 45% มาใช้ในส่วนนี้

เงินกระปุกนี้ใช้สำหรับจ่าย… ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตลอดทั้งเดือนเช่น
ค่าน้ำ ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าของใช้จิปาถะ, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าอาหาร เครื่องดื่ม,ค่าเดินทาง ค่าน้ำมันรถ, ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าห้องพัก

.

📌  กระปุกที่ 2 กระปุกแห่งอิสรภาพทางการเงิน FFA (Financial Freedom Account Jar) 10% คือ เงินที่คุณต้องเก็บออมเพื่ออิสรภาพทางการเงิน

ตัวอย่าง : หากคุณมีรายได้รวม 20,000.-ในเดือนนั้น (รายได้รวมของคุณอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันทุกเดือนก็ได้) คุณต้องแบ่งเงิน 10% ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือน
ซึ่งก็คือ 2,000.-/เดือน เพื่อนำไปลงทุนทุกๆ เดือน เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินในระยะยาว

เริ่มต้นง่ายๆ ในการเก็บออมหรือลงทุน
ได้หลายรูปแบบตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไป เช่น
ฝากประจำ, สลากออมสิน, ออมทอง, ออมหุ้น

.

📌  กระปุกที่ 3 กระปุกเงินออมระยะยาวเพื่อการใช้จ่าย LTSS (Long-Term Saving for Spending Jar) 10% คือ เงินที่คุณต้องเก็บออมระยะยาวเพื่อการใช้จ่าย

ตัวอย่าง : หากคุณมีรายได้รวม 20,000.-ในเดือนนั้น (รายได้รวมของคุณอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันทุกเดือนก็ได้) คุณต้องแบ่งเงิน 10% ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือน ซึ่งก็คือ 2,000.- / เดือน เพื่อเก็บไว้ใช้ในระยะยาวสำหรับแผนการต่างๆ ที่คุณวางไว้

เก็บออมทุกๆ เดือนคุณก็สามารถเป็นเจ้าของ
สิ่งที่คุณปราถนาและทำแผนการของคุณให้เป็นจริงได้ เช่น มือถือรุ่นใหม่, โน็ตบุ๊คเครื่องใหม่, ดาวน์รถคันใหม่, เที่ยวต่างจังหวัด, เที่ยวต่างประเทศ, เก็บเงินแต่งงาน, เก็บเงินคลอดบุตร, ดาวน์บ้านในอนาคต, การศึกษาบุตรในอนาคต

.

📌  กระปุกที่ 4 กระปุกการศึกษา EDU (Education Jar) 10% คือ เงินที่คุณต้องเก็บออมเพื่อการศึกษา

ตัวอย่าง : หากคุณมีรายได้รวม 20,000.-ในเดือนนั้น (รายได้รวมของคุณอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันทุกเดือนก็ได้) คุณต้องแบ่งเงิน 10% ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือน ซึ่งก็คือ 2,000.-/ เดือน เพื่อใช้ในการศึกษาและพัฒนาตนเอง

เงินในส่วนนี้ไว้ใช้ในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็น… หนังสือ, สัมมนา, คอร์สอบรม, เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

.

📌  กระปุกที่ 5 กระปุกเงินใช้เล่น PLAY (Play Jar) 10% คือ เงินที่คุณต้องใช้เพื่อความสุขของตัวเอง

ตัวอย่าง : หากคุณมีรายได้รวม 20,000.-ในเดือนนั้น (รายได้รวมของคุณอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันทุกเดือนก็ได้) คุณต้องแบ่งเงิน 10% ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือน ซึ่งก็คือ 2,000.-/ เดือน เพื่อนำไปใช้กับตัวเองในแต่ละเดือน

เงินส่วนนี้เพื่อซื้อ “ความสุข” ให้คุณได้ทำสิ่งที่คุณจะไม่มีวันทำในสถานการณ์ปกติ เช่น
ทานอาหารที่ภัตตาคารแล้วสั่งไวน์ที่ดีที่สุด, ไปทำทรีตเม้นท์ในสปาเพื่อปรนนิบัติตนเอง, ไปพักโรงแรมห้าดาวสำหรับค่ำคืนอันหรูหรา, ช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าหรือเครืองสำอางในเคาทเตอร์แบรนด์ดัง

.

📌  กระปุกที่ 6 กระปุกแห่งการให้ GIVE (Give Jar) 5% คือ เงินที่คุณต้องเก็บไว้เพื่อการแบ่งปัน

ตัวอย่าง : หากคุณมีรายได้รวม 20,000.-ในเดือนนั้น(รายได้รวมของคุณอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันทุกเดือนก็ได้) คุณต้องแบ่งเงิน 5% ของรายได้ทั้งหมดต่อเดือน ซึ่งก็คือ 1,000.-/เดือน เพื่อใช้ในการให้

คุณสามารถแบ่งปันสู่สังคมได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำบุญแบบต่างๆ ตักบาตร ผ้าป่า กฐิน, ของขวัญในเทศกาลต่างๆ เพื่อให้กับคนที่คุณรัก, ยินดีและเป็นผู้ให้กับคนรอบตัว ใส่ซองแต่งงาน งานบวช งานจบปริญญา, ตอบแทนสังคม บริจาคให้เด็ก ผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัย มูลนิธิ โรงพยาบาล