9 พฤษภาคม 2562 I ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ

อนาคตใหม่
สำหรับนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ตลาดโลก

จัดโดย สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย (RESAM)

นำเสนอข้อมูลและความรู้ที่สนับสนุนการทำธุรกิจอสังหาฯ บูรณาการความรู้ทางอสังหาริมทรัพย์ โดยนำเสนอประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญสร้างมิตรภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกให้เกิดการต่อยอดในเครือข่ายธุรกิจอสังหาฯ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้อย่างคุ้มค่า

Local to Global

อนาคตใหม่สำหรับนักพัฒนาและนักขายอสังหาริมทรัพย์ไทยสู่ตลาดโลก

Global to Local

อสังหาริมทรัพย์ไทยในสายตานักลงทุนต่างชาติ

Maximize Project Value

กลยุทธ์และเทคนิคเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับอสังหาริมทรัพย์แบบเหนือชั้น

Global Property Investor Network

เพิ่มยอดขายแบบไม่จำกัดด้วยเครือข่ายนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์

PROPHECY

รู้อดีตเพื่อทำนายอนาคตอสังหาริมทรัพย์ไทย

EXPERT

เรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ
อสังหาริมทรัพย์ระดับโลก

EXPERIENCE

นำความรู้มาต่อยอด
ประสบการณ์ได้ทันที

NETWORK

พบปะสมาชิกและเพื่อนร่วม
วงการอสังหาริมทรัพย์

DR. DOLF DE ROOS

KEY NOTE SPEAKER

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก มีประสบการณ์ด้านอสังหาฯ มากกว่า 40 ปีทั้งโครงการพักอาศัยและพาณิชย์นับพันโครงการ รวมมูลค่ามากกว่าล้านล้านบาททั่วโลก
 • ที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ของ Donald Trump (ก่อนจะเป็นประธานาธิบดี)
 • ที่ปรึกษาและคณะทำงานของนักเขียนชื่อดัง Robert Kiyosaki ผู้เขียนหนังสือ Rich Dad Poor Dad
 • ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้กับ Celebrity ในวงการฮอลลีวู้ดและระดับโลก

หมายเหตุ : บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีบริการแปลภาษาไทยตลอดสัมมนา

ผลงานบางส่วนที่ผ่านมา

ผลงานการเขียนหนังสือ
มากกว่า 15 เล่ม

วิทยากรชั้นนำใน
สัมมนาระดับโลก

ผลงาน AUDIO BUSINESS COURSES

วิทยากรและนักเขียน
ระดับแนวหน้า

ผลงาน DOLF DE ROOS’ REAL ESTATE INVESTOR’S COLLEGE
(DVD SUCCESS SERIES)

สัมภาษณ์โดยรายการโทรทัศน์และวิทยุกว่า 4,500 แห่งทั่วโลก

ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
จากนิตยสารชั้นนำ

ที่ปรึกษาและคณะทำงานของนักเขียนชื่อดัง Robert Kiyosaki (Rich Dad Poor Dad)

3 ชั่วโมงที่จะเปิดประตูสู่…
โอกาสทองในธุรกิจอสังหาฯก่อนใคร

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา

 • กรรมการ สมาชิกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • เจ้าของที่ดินและอาคาร ที่ต้องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตนเอง
 • เจ้าของกิจการที่มีแผนจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ทายาทเจ้าของธุรกิจทีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ : คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนานี้จากกรรมการ สมาชิกของสมาคมฯ และ บุคคลทั่วไปที่ต้องการนำความรู้ไปต่อยอดทั้งในและนอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จากจังหวัดกรุงเทพ  ปทุมธานี  ชลบุรี  ระยอง  ประจวบคีรีขันธ์  เชียงใหม่  ภูเก็ต เป็นต้น

 • กรรมการ สมาชิกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
 • เจ้าของที่ดินและอาคาร ที่ต้องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตนเอง
 • เจ้าของกิจการที่มีแผนจะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ทายาทเจ้าของธุรกิจทีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 • ผู้ที่ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
 • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ : คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนานี้จากกรรมการ สมาชิกของสมาคมฯ และ บุคคลทั่วไปที่ต้องการนำความรู้ไปต่อยอดทั้งในและนอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  จากจังหวัดกรุงเทพ  ปทุมธานี  ชลบุรี  ระยอง  ประจวบคีรีขันธ์  เชียงใหม่  ภูเก็ต เป็นต้น

รายละเอียดสัมมนา

อนาคตใหม่อสังหาริมทรัพย์ไทย ก้าวสู่โลกอินเตอร์

9 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. – 17.00 น.
ณ ห้องบอลรูม1 ชั้น3 โรงแรมดิเอมเมอรัล (รัชดา) กรุงเทพมหานคร

*ที่นั่งจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับเมื่อที่นั่งเต็มโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • บัตรทุกประเภท ไม่ได้ระบุเลขที่นั่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถเลือกที่นั่งได้เองภายในโซนตามประเภทบัตรของท่าน

หมายเหตุ

 • บัตรทุกประเภท ไม่ได้ระบุเลขที่นั่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนา สามารถเลือกที่นั่งได้เองภายในโซนตามประเภทบัตรของท่าน

ช่องทางและการยืนยันการชำระเงิน

วิธีการชำระค่าสัมมนา
1. ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้) โดยโอนเงินไปที่

ชื่อบัญชี : สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
ธนาคาร : กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
สาขา : ถนนกาญจนาภิเษก บางใหญ่
บัญชีเลขที่ : 776-2-20968-8

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนเพื่อทำการลงทะเบียนกับทางสมาคมฯ

วิธียืนยันการชำระเงิน
วิธีที่ 1 : แจ้งยืนยันทางออนไลน์  โดยแนบหลักฐานการชำระเงินใน >>> “แจ้งชำระเงิน” ทางLine@Panpho
วิธีที่ 2 : ส่งอีเมล์มาที่ info@panpho.com  โดยแนบ “หลักฐานการชำระเงิน” และ “ชื่อ – นามสกุล”  ให้ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนมาแล้ว

การตอบรับการลงทะเบียนและชำระเงิน
ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท แพน โฟ จำกัด จะทำการส่ง SMS ไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านให้ไว้ภายใน 3 วันทำการ

หมายเหตุ :  หากท่านไม่ได้รับภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 099-397-4624, 094-242-4197  หรือ  Line: @PanPho

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน

1. กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
2. กรณีผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาก่อนวันเริ่มอบรม สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยต้องแจ้งรายละเอียดการลงทะเบียนผู้รับสิทธิ์คนใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ที่  info@panpho.com ภายใน 5 วันก่อนเริ่มสัมมนาเท่านั้น (หากเริ่มเรียนแล้วไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ทุกกรณี)
3. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน วิทยากร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่จำเป็นต้องยกเลิกสัมมนา ผู้จัดจะคืนเงินตามจำนวนเงินที่ชำระมาแล้วเท่านั้น

สถานที่จัดสัมมนา

โรงแรมดิเอมเมอร์รัล รัชดา กรุงเทพฯ

แผนที่โรงแรมดิเอมเมอร์รัล รัชดา กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท แพน โฟ จำกัด   ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรพย์ ให้เป็นตัวแทนการดูแลการรับสมัครและการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ

ฝ่ายบริการลูกค้ายินดีให้ข้อมูลกับผู้สนใจทุกท่าน  กรุณาติดต่อเราได้ที่

Tel. 094-242-4197,
099-397-4624
วันทำการ จันทร์ – ศุกร์
เวลา 08:30 น. – 17:30น.
LineID: @Panpho
ติดต่อได้ตลอด
Email : info@panpho.com

รับข่าวสารสัมมนา และโปรโมชั่นก่อนใคร!

ท่านสามารถติดตามข่าวสารสัมมนาด้านการพัฒนาตัวเองและการสร้างความมั่งคั่งระดับโลก, Workshop ต่างๆในประเทศไทย, สาระความรู้การพัฒนาตัวเอง, และรวมถึงสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ช่องทางติดต่อ LINE ของเรา