094-242-4197, 099-397-4624 info@panpho.com
Millionaire In Action

วันที่ 8 มกราคม 2561 – 19 มีนาคม 2561 | กรุงเทพ ประเทศไทย

โปรแกรมวางแผนและปฎิบัติสู่ความสำเร็จใน 10 สัปดาห์

หากคุณกำลังขาดความชัดเจนในการลงมือทำ หรือ หากคุณกำลังไม่รู้ว่าคุณควรเริ่มจากตรงไหน โปรแกรม Coaching ตลอด 10 สัปดาห์คือที่เดียวที่คุณจะได้คำตอบให้กับตัวเอง โดยท่านจะได้รับการดูแลจากโค้ชและความอบอุ่นจากเพื่อนๆในกลุ่มที่มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นเช่นเดียวกับท่าน ทั้งโค้ชและเพื่อนๆจะช่วยสนับสนุนและเดินไปพร้อมกับท่านตลอดทั้ง 10 สัปดาห์ของสัมมนานนี้!!


เริ่มต้นลงมือทำ

ตลอดสัมมนาทั้ง 10 สัปดาห์ คุณจะได้รับโอกาสให้เริ่มต้นทำบางสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างทันที ซึ่งคุณจะได้รับการดูแลเพื่อให้ก้าวแรกในการลงมือทำนั้นมั่นคงและต่อยอดได้

นำพาคุณไป จาก 0 ถึง 100

ใน MIA คุณจะถูกจำกัดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในการริเริ่มและต่อยอดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ด้วยวิทยากรและเพื่อนๆรอบข้างคุณ เราจึงแน่ใจว่าคุณสามารถรีดศักยภาพของคุณได้ถึง 100%

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

เรียนรู้จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์จริงจากสัมมนาทั่งไทยและต่างประเทศ ซึ่งผ่านการอบรมและประสบการณ์มามากกว่า 15 ปี อาทิ Tony Robbins, Robert Kiyosaki, T.Harv Eker เป็นต้น

10 สัปดาห์คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง?

สัปดาห์ที่ 1 :  พลังจากความชัดเจน

สัปดาห์ที่ 2 :  ตัวทำลายความสำเร็จ

สัปดาห์ที่ 3 :  ขยาย Comfort Zone

สัปดาห์ที่ 4 :  กระบวนการเปลี่ยนแปลง

สัปดาห์ที่ 5 :  เลือกที่จะมีความสุข และ ความสำเร็จ

สัปดาห์ที่ 6 :  ทำไมต้อง 6 Jars

สัปดาห์ที่ 7 :  ปรับเปลี่ยนความเชื่อใหม่ทางการเงิน

สัปดาห์ที่ 8 :  ภาพลวงตา

สัปดาห์ที่ 9 :  เล่นเต็มร้อย

สัปดาห์ที่ 10 : เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยม


ราคาบัตรสัมมนา | Pricing

Millionaire In Action รุ่นที่ 6

วันที่ 8 มกราคม 2561 – 19 มีนาคม 2561 (รวม 10 ครั้ง)

[go_pricing id="mia"]

TESTIMONIALS

(ช่วงเดือนมกราคม 2561)

*เวลาดังกล่าวเป็นเพียงแค่เวลาโดยประมาณเท่านั้น อนึ่งทางผู้จัดสัมมนาและวิทยากรจาก Pan Pho จะคำนึงถึงมาตรฐานที่ดีที่สุดในการเรียนรู้และยืนยันว่าผู้เข้าฟังสัมมนาจะได้รับเนื้อหาที่ครบถ้วน ดังนั้น กำหรดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องทำการลงทะเบียนก่อนเข้างาน โดยการลงทะเบียนจะมีขึ้นใน วันแรกของสัมมนา กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 30 นาที ในการลงทะเบียนสัมมนา

บัตรสัมมนา

E-Ticket จะถูกส่งถึงผู้ร้วมสัมมนาตามอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้  กรุณาปริ้น E-Tickets ของท่านและนำมาลงทะเบียนที่เคาเตอร์ลงทะเบียนตามประเภทบัตรของท่าน

กรณีซื้อบัตรสัมมนามากกว่าหนึ่งที่นั่งในคราวเดียวกัน E-Ticket จะยังไม่ถูกส่งจนกว่าจะแจ้งข้อมูลครบทุกคน (ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ,เบอร์มือถือ ,อีเมล์และที่อยู่) กรุณาส่งข้อมูลที่สมบูรณ์มาที่ info@panpho.com

ยังไม่ระบุ