เรียนรู้วิธีคิดจาก Jack Ma ตัวจริง แพน โฟ จำกัด ร่วมกับ Success Resources เปิดโอกาสให้ชาวไทยและลูกค้า PanPho จำนวน 45 ท่านแรกกับประสบการณ์การเรียนรู้จาก Jack Ma ตัวจริง Jack Ma กับการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจและสังคม  ...

read more